Nina Miličević

9. izborna jedinica

Rođena sam 1964. u Splitu, diplomirana pravnica. Imam bogato radno iskustvo u gospodarstvu, upravi i privatno (vlastiti odvjetnički ured -11 godina). Bila sam glavna tajnica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, sindikata koji obuhvaća sve grane državne i lokalne uprave i samouprave; sindikata koji je prvi osnivao podružnice u policiji i vojsci, sindikata koji je imao i ima svoju štedionicu za svoje članove, koji gradio stanove za svoje članove, još davno prije POS-a.

Trenutno sam zaposlena u Gradu Splitu. Svojedobno, kao savjetnica gradonačelnika, radila sam na projektu osnivanja prvog hospicija u Splitu, preuzimanja Centra za autizam od zagrebačke ispostave do samostalne ustanove Grada Splita, osnivanje i organizacija besplatnog smještaja i boravka (Kuća za roditelje) za roditelje teško bolesne djece koja nisu iz Splita, i sl. Živjela sam (i radila) u Splitu i Zagrebu, danas u Klisu. Politički angažirana od dvije tisućitih u lijevim i liberalnim opcijama.

Danas članica Nove Ljevice i Možemo, stranaka koje su postavile najkvalitetnije temelje za organizacije lijevih i zelenih politika u zemlji.