Nikola Zdunić

2. izborna jedinica

Rođen sam 1990. godine u Zagrebu. Diplomirao sam politologiju na Fakultetu političkih znanosti i radim u državnoj upravi. Kao student bavio sam se LGBTQIA+ aktivizmom, suorganizirao sam nekoliko zagrebačkih povorki ponosa te sam tako upoznao aktivistkinje i aktiviste iz raznih područja djelovanja i stekao vrijedno iskustvo rada s ljudima. Već i u aktivističkim počecima zanimalo me povezivanje raznih progresivnih aktivističkih borbi s ciljem provođenja feminističkih, lijevih i zelenih politika: od politika ravnopravnijeg korištenja javnih prostora u korist pješaka i vozača bicikala, politika priuštivog javnog stanovanja, do politika unaprjeđenja radničkih prava i položaja LGBTQIA+ osoba. Znanja o zeleno-lijevim politikama stekao sam na stručnom osposobljavanju u udruzi Institut za političku ekologiju gdje sam, između ostalog, sudjelovao u organizaciji Međunarodne konferencije o odrastu u Budimpešti 2016. godine, Zelene akademije i u izradi studije o upravljanju željezničkim uslugama u Hrvatskoj. Po završetku stručnog osposobljavanja uključio sam se u projekt udruge Pravo na grad o priuštivom stanovanju, a koji je osim upoznavanja s raznim alternativnim modelima ekološkog i priuštivog stanovanja proizveo i publikaciju koja se bavi podstanarskim pravima. Kao jedan od suosnivača priključio sam se stranci i platformi Zagreb je NAŠ! 2017. godine, a ubrzo sam se uključio i u Možemo!. Kao član i Zagreb je NAŠ! i Možemo! od početka sam se bavio pitanjima rodne i LGBTQIA ravnopravnosti te sam u tom području doprinio kod izrade izbornih programa za lokalne i parlamentarne izbore. Već na izborima 2017. godine izabran sam kao vijećnik Zagreb je NAŠ! u Vijeće Mjesnog odbora Volovčica, a nakon lokalnih izbora 2021. godine postajem predsjednik Vijeća Gradske četvrti Peščenica-Žitnjak te od tada svakodnevno radim na unaprjeđenju komunalnog standarda i kvalitete života u toj gradskoj četvrti. Od kraja 2023. godine zastupnik sam u Gradskoj skupštini Grada Zagreba.