Morena Lekan

8. izborna jedinica

Rođena sam u Rijeci 22. siječnja 1988. godine. Nakon završene Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci, 2006. godine upisujem Pravni fakultet u Rijeci, na kojem sam diplomirala 2011. godine. Od diplome do danas radim u odvjetništvu; prvo kao odvjetnička vježbenica, a potom, 1. siječnja 2017. godine otvaram vlastiti odvjetnički ured. Majka sam dvije kćeri, Ene i Maše.

Potaknuta iskustvima iz ranijih angažmana na polju zaštite i promicanja ljudskih prava i sloboda, ženskih prava te poštivanja različitosti i borbe protiv diskriminacije po bilo kojoj osnovi, početkom 2021. godine odlučujem pristupiti stranci Možemo!, lokalnoj grupi u Rijeci.

Aktivno sudjelujem u kampanji za lokalne izbore nakon kojih postajem vijećnica u Skupštini Primorsko-goranske županije. Također, članica sam Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova PGŽ.

Koordinatorica sam lokalne grupe u Rijeci, a u radu stranke sudjelovala sam i kroz nacionalne kampanje “Nije dobro za pomorsko dobro” i “Spasimo planinarske domove”. Uz nekoliko kolega pravnika sudjelujem u radu “ad hoc” pravne grupe, koja daje stručna mišljenja te revidira razne akte i materijale. Sudjelovala sam u izradi novog izbornog programa u dijelu turizma, a kao dio pravne grupe i u finalnoj reviziji programa u dijelu pravosuđa te urbanizma. 

Iako sam oduvijek pratila političku scenu u Hrvatskoj, do pojave stranke Možemo! nisam imala poriv da se aktivno uključim u politiku kroz rad postojećih stranaka. Moj politički angažman motiviran je dugogodišnjim uviđanjem problema, prvenstveno u području mog profesionalnog djelovanja, a to je pravosuđe.

Kao odvjetnica bavim se većinom obiteljskim i kaznenim pravom.