Mauro Sirotnjak

2. izborna jedinica

Rođen sam u Rijeci 1991., završio sam studij arhitekture u Veneciji. Krajem studija započinjem s radom na arhitektonskim projektima u Zagrebu gdje sam uz paralelno pohađanje post-diplomskog studija u Stockholmu, radio u različitim uredima u Zagrebu na projektima stambenih i industrijskih objekata. Sudjelovao sam i sukoordinirao različite radionice i istraživačke projekte na temu migracija, infrastrukture, stanovanja i urbanizma u Hrvatskoj i regiji. Temom prostorne pravde i urbanizma, osim na fakultetu, počeo sam se baviti angažmanom u Društvu arhitekata Rijeke nastavljajući s radionicama u organizaciji mreže mladih za zelene politike u Istanbulu i Beogradu fokusiranima na lokalne urbane akcije. Posljednje tri godine temom javnih dobara, stambenih i prostornih politika te participacijom aktivno se bavim radom u udruzi Pravo na grad te provođenjem politika vezanih za navedene teme u Skupštini Grada Zagreba.

Kao jedan od osnivača Nove ljevice, politički rad do lokalnih izbora u Zagrebu 2021. baziram na sudjelovanju u javnim akcijama i inicijativama za sprečavanje devastacije gradskih prostora u gradu Zagrebu te rad s kolegama iz Rijeke na temu stanovanja. U kampanji za lokalne izbore sudjelovao sam terenskim radom te kao kandidat na listi za Skupštinu Grada Zagreba. Nakon izbora aktivno sudjelujem u radu Gradske skupštine na temama prostornog planiranja, upravljanja gradskom imovinom i stanovanja. U radnoj skupini gradonačelnika koordiniram proces pripreme planova, primarno GUP-a Zagreba i Sesveta te uz drugarice i drugove iz tematske grupe za urbanizam timski vodimo participaciju svih vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora te pružamo podršku inicijativama vijećnika i drugih grupa, stvarajući okvir prostorne politike za cijelu Platformu.