Marko Giljača

10. izborna jedinica

Rođen sam i školovao se u Dubrovniku, gdje sam na Sveučilištu u Dubrovniku stekao diplomu magistra ekonomije. Prvo zaposlenje mi je u novinarstvu u kojem sam kao novinar i urednik proveo petnaest godina (1998. – 2013.). Usporedno se u aktivno bavim judom već četrdeset godina i majstor sam juda 4. dan. Nekoć sam bio natjecatelj i reprezentativac, a nakon što sam se školovao za trenera juda na Sportskom veleučilištu, već dvadeset godina treniram mlađe uzraste u klubu koji sam i osnovao.

Odluka da se politički angažiram kroz Srđ je Grad, značila je i kraj mog rada u novinarstvu te posljednjih desetak godina, većinom radim u prosvjeti kao učitelj matematike, fizike i tehničkog, a od rujna 2022. sam zaposlen kao koordinator za Dalmaciju i Dubrovnik u Možemo! Osim u sportu, aktivan sam u brojnim udrugama civilnog društva, organizirao sam niz radionica za mlade, tribina, društvenih događaja i manifestacija.

Sudjelujem u stvaranju stranke od samih početaka, kao dio Inicijativnog odbora platforme Možemo! bio sam na predstavljanju na Markovom trgu 3. veljače 2019. godine. Od početka sudjelujem u radu Tematske grupe Zeleni plan i Koordinacije lokalnih grupa Možemo!, a u drugom sam mandatu i član Vijeća stranke. Vijećnik sam u drugom mandatu i u Skupštini Dubrovačko-neretvanske županije, a na izborima 2021. sam bio nositelj naše liste i kandidat za župana. Predsjednik sam našeg Kluba vijećnika i kontinuirano radim na komunikaciji s našim članovima i partnerima u samoj županiji, kao i cijeloj X. izbornoj jedinici. 

Sudjelovao sam u organizaciji i kao govornik na tribinama „ZA!Obalu“ i kampanji „Nije dobro za pomorsko dobro“ kroz koju smo uspjeli postići osnovne ciljeve u zaštiti mora i obale od štetnog prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Uz tu temu, u javnosti sam najčešće istupao u područjima gospodarenja otpadom, zaštite prostora, okoliša i društvenih djelatnosti, a bavio sam se i većinom tema koje su ingerencijama lokalne i regionalne samouprave.