Marina Pavković (HP)

3. izborna jedinica

Doktorica arhitekture i diplomirana ekonomistica sa stručnim i znanstvenim interesom na polju društvenih i tehničkih znanosti, specijalizirana je za urbani razvoj, strateško planiranje i prostorni branding. Autorica je i suautorica više desetaka stručnih i znanstvenih radova.

Rođena u Šibeniku, sveučilišno obrazovanje stječe na Sveučilištu u Zagrebu, na kojemu i doktorira. Profesionalnu karijeru gradi dijelom u javnom i većim dijelom u privatnom sektoru.

Do 2013. godine radi kao nezavisna stručnjakinja i poslovna savjetnica za različite klijente. Od 2013. na ovamo obnaša funkciju direktorice Zagrebačkog velesajma, radi kao savjetnica u javnom sektoru u PricewaterhouseCoopers Savjetovanje, te je voditeljica istraživanja – viša stručna suradnica na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu.

Od 2008. godine na ovamo surađuje kao vanjska članica stručnih interdisciplinarnih timova Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu na projektima urbanog razvoja i prostornog programiranja.

Od 2010. godine na ovamo gostuje kao predavačica ‘Strateškog razvoja i prostornog brandinga’ na Katedri za Arhitektonsko projektiranje i Katedri za Urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, te u nastavi Poslijediplomskog stručnog studija Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. Članica je Društva arhitekata Zagreba.

U fokusu osobnog, profesionalnog i političkog angažmana je cjeloviti razvoj hrvatskog društva, u kojemu njegova dva najvažnija resursa – ljudi i prostor – žive zdravu i održivu kohabitaciju. Tu je i spremnost da se navedeno realizira na korist svih ljudi i krajeva Hrvatske.