Marin Živković

6. izborna jedinica

Politolog sam. Bio sam radnik u civilnom društvu kao zagovaratelj prava mladih, u ministarstvu EU fondova kao savjetnik, a sada sam savjetnik u Uredu za ravnopravnost spolova. Specijalizirao sam se za teme vezane za mlade, stanovanje, tržište rada, rodnu ravnopravnost, EU fondove i javnu nabavu.

Imam bogato iskustvo u upravljanju projektima, analizi javnih politika, izgradnji argumentacija za zagovaračke inicijative, strateškom planiranju te pisanju strateških dokumenata.

Član sam Gradske skupštine Grada Zagreba i Vijeća gradske četvrti Stenjevec, a u ovom mandatu sam bio član Upravnih vijeća Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Drago Čop, Dječjeg vrtića Kustošija i Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad.

U Možemo! i Zagreb je naš! sam aktivan od začetka, član sam upravnog odbora stranke Zagreb je naš!, član Vijeća stranke Možemo! te sam član kvartovske grupe Stenjevec.

Za ove izbore sam koordinirao izradu programa za područje Stanovanja i za područje Mladih.

Pored organizatorskih zaduženja na razini platformi imam i aktivističkog i sindikalnog iskustva. Kao aktivist djelujem još od Varšavske i studentskih blokada, a u civilnom društvu sam vodio dugogodišnju kampanju za bolji položaj mladih na tržištu rada i ukidanja “Stručnog osposobljavanja” (koje je naposljetku i ukinuto). Na svom radnom mjestu sam pokrenuo sindikalnu podružnicu te sam sindikalni povjerenik.

U sklopu svog rada u Gradskoj skupštini Grada Zagreba najviše sam radio na odlukama vezanima za upravljanje prostorima, priuštivo stanovanje, poreze na kratkoroćni najam te na politikama za mlade. Bio sam i predsjednik Odbora za mlade(ž) i predsjednik Povjerenstva za dodjelu stanova.