Marijana Sumpor

6. izborna jedinica

Rođena sam u Njemačkoj i s pojavom kiselih kiša, odumiranjem šuma i zagađenih rijeka odrastala sam s okolišnim temama o kojima smo učili 1980tih. U srednju školu sam došla u Zagreb i u Jezičnoj gimnaziji sam maturirala na temi zaštite voda. Govorim hrvatski, njemački i engleski. Doktorat u području regionalnog razvoja stekla sam 2005. na Ekonomskom fakultetu u Splitu, a na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu sam diplomirala 1995. na financijama i magistrirala 1999. na međunarodnoj razmjeni.

Zastupnica sam u Gradskoj skupštini Grada Zagreba u drugom mandatu (2018.-2021., 2021.-2025.) i djelujem unutar kluba Možemo! ZJN! i Nova ljevica. Predsjednica sam Odbora za gospodarstvo, ekološku održivost i poljoprivredu. Predsjednica sam Partnerskog vijeća za izradu i praćenje provedbe Plana razvoja Grada Zagreba do 2027. Predsjednica sam Nezavisne liste Zagreb (NLZG) i zalažemo se za održivi razvoj i zelene politike, a početkom 2024. potpisali smo sporazum o strateškoj suradnji i spajanju s Možemo! 

Imam 28 godina radnog iskustva kao znanstvenica, konzultantica i predavačica. Radila sam u Ekonomskom institutu, Zagreb (2001.-2018.), BNP-Dresdner Bank (Croatia) d.d. (1998.-2000.) i Ministarstvu financija RH (1995.-1998.). Od 2019. vodim tvrtku Euro ekspertiza j.d.o.o. i bavim se projektima održivog razvoja, planiranjem razvojnih scenarija, strateškim planiranjem, te evaluacijom javnih politika, programa i projekata. Surađivala sam s Europskom komisijom, Svjetskom bankom, Njemačkim društvom za međunarodnu suradnju (GIZ), s tijelima uprave na svim razinama. Radila sam na INTERREG programima od 2005. Članica sam uredništva časopisa Regional Studies, Regional Science (RSRS). Od 2015. koordiniram Hrvatsku mrežu evaluatora (HEM), a u ožujku 2024. osnovali smo Hrvatsko evaluacijsko društvo. Autorica sam 60tak znanstvenih publikacija.