Marija Holetić (HP)

3. izborna jedinica

Završila sam Gimnaziju Josip Slavenski u Čakovcu. Diplomirala sam na Fakultetu Organizacije i informatike u Varaždinu. Živim u Čakovcu. Umirovljenica sam i imam 69.godina. Radila sam u privredi cijeli život na poslovima financija. Posljednjih 13 godina bila sam stečajni upravitelj.