Maja Šintić

9. izborna jedinica, nositeljica liste

Rođena sam i odrasla u Šibeniku. Diplomirala sam sociologiju i pedagogiju na Sveučilištu u Zadru, završila obrazovanje za voditeljicu EU projekata pri Algebri te niz drugih edukacija u području ljudskih prava (Women’s Human Rights Institute CEDAW Program, osnovni stupanj medijacije, edukacije dramske pedagogije, kreativnih tehnika u radu s mladima i edukaciju Pomozi da za unaprjeđenje mentalnog zdravlja mladih). Od srednjoškolskih dana uključujem se u rad organizacija civilnog društva i savjetodavnih tijela za mlade (Klub mladih Šibenik, udruga Ardura, Šibenska udruga mladih Š.U.M., Savjet mladih Šibenik) gdje volontiram, vodim, osmišljavam i prijavljujem niz projekata u području mladih i kulture.

Surađujem na projektima organizacije Kolektiv 4B u području nezavisne kulture i razvoja prostorno-programskih kapaciteta u kulturi grada Šibenika. Autorica sam analize potreba mladih u procesu izrade modela upravljanja Centrom za mlade grada Šibenika. Organizatorica sam niza prosvjeda za prava žena i antiratnih prosvjeda u Šibeniku, uključujući ženski Noćni marš, provedbe kampanja Dosta! i #prekinimosutnju. Od prošle godine sam predsjednica udruge Fališ koja organizira festival alternative i ljevice Fališ u Šibeniku od 2012. godine. Predsjednica sam Povjerenstva za ravnopravnost spolova Šibensko-kninske županije. Politički sam aktivna i angažirana godinama u organizacijama civilnog društva i samostalnim djelovanjem ili suradnjama u okviru neformalnih inicijativa.

Konkretniji politički angažman dolazi u trenutku kada klijentistička lokalna politika počinje zatvarati prostore i mogućnosti sudjelovanja i suodlučivanja u kreiranju javnih politika pojedincima/kama drugog političkog spektra čime prisvaja grad u kojem djelujemo. Živim u gradu koji postaje sve opterećeniji turistifikacijom i gentrifikacijom, a u kojem je glavnina javnih politika usmjerena servisiranju rasta turizma, privatnog interesa ili stranačkih interesa financiranih javnim novcem. Zbog toga smatram neophodnim okupiti i motivirati širu lokalnu zajednicu na informiranje o javnim politikama koje se provode i njihovom utjecaju na kvalitetu života građana, kao i potaknuti aktivno sudjelovanje u kreiranju alternativnih javnih politika koje će raskinuti s nepoštenim, stranačkim i klijentističkim praksama. Radom u neformalnim inicijativama građana već smo ostvarili određen utjecaj na području predškolskog odgoja djece u gradu, zelenim politikama i politikama odvoza otpada kao i praksama povezanim s korištenjem javnih gradskih površina.

Cilj mi je doprinijeti vidljivosti lokalnih problema koji su simptomatični za većinu lokalnih zajednica u Hrvatskoj na državnom planu, kao i motivirati građane/ke i posebno mlade na aktivniji angažman u političkom životu. Možemo! vidim kao opciju koja nudi sadržaj, znanje i rad utemeljen na stručnosti i dokazima, kao i jedinu političku opciju koja ne odustaje od transparentnosti, jednakosti i zagovaranja sveobuhvatnih zelenih, socijalnih i održivih politika.