Luka Maloča

2. izborna jedinica

Rođen sam 1982. godine u Zagrebu. Diplomirao sam politologiju, a tijekom studiranja radio sam u obiteljskoj firmi, te kao novinar na HRT-u i Novoj TV. Nakon diplome, nastavio sam rad u novinarstvu – u redakciji 24 sata, a potom sam se vratio na HRT, u sportsku redakciju. Godine 2019. osnovao sam vlastitu tvrtku koja se bavi video produkcijom. Od 2021. godine aktivan sam član kvartovske grupe Zagreb je Naš. Nakon lokalnih izbora, ušao sam u Vijeće gradske četvrti Podsljeme, postao koordinator kvartovske grupe, a potom i član stranke Možemo. Sudjelujem u radu radnih grupa Zeleni plan, Sport i Mjesna samouprava. Iako u Podsljemenu imamo ulogu oporbe, aktivno sam doprinosio radu Vijeća predlažući mnoge projekte od javnog interesa. S ponosom mogu reći da su se mnogi od tih projekata već realizirali, a neki će to uskoro postati.