Luka Kamenečki

  1. izborna jedinica

Imam 25 godina i doktor sam medicine. Tijekom studiranja sam bio predsjednik studentske sekcije za javno zdravstvo „Andrija Štampar“ preko koje sam bio angažiran u razne volonterske aktivnosti. Neke od kojih su bivanjem vodiča izvođača na Festivalu jednakih mogućnosti, provođenja zdravstvene edukacije gluhoslijepih osoba s udrugom Dodir te sudjelovanja na znanstvenim kongresima. Kao člana grupe za mlade izabrali su me u Savjet mladih Grada Zagreba gdje sam trenutno koordinator radne grupe za zdravlje i sport. Bio sam izabran kao predstavnik Grada Zagreba u Nacionalnom savjetu mladih gdje sam ujedno i koordinator radne grupe za zdravstvo. Preko Nacionalnog savjeta mladih izabran sam kao zamjenik predstavnika Nacionalnog savjeta u Vladinom savjetu mladih. Političko djelovanje započeo sam priključivanjem u stranku Možemo nakon parlamentarnih izbora 2020. godine. Od tada sam aktivan u svim kampanjama stranke. U lokalnim izborima 2021. su me izabrali u Mjesni odbor Nikola Tesla gdje obnašam dužnosti potpredsjednika. U stranci sam aktivan u radnoj grupi za mlade te u grupi za zdravlje.