Jagoda Munić

2. izborna jedinica

Rođena sam u Rijeci, ali gotovo od rođenja živim u Zagrebačkoj Dubravi gdje imam prebivalište. Zadnjih godina sam na privremenom radu u inozemstvu gdje radim kao direktorica u jednoj od europskih udruga za zaštitu okoliša u Briselu, Belgija. Od 2000 do 2017 sam radila u Zelenoj akciji, najvećoj hrvatskoj udruzi za zaštitu okoliša na pitanjima zaštite prirode i okoliša te održivog razvoja. Od 2012 do 2016 sam bila predsjednica međunarodne mreže za zaštitu okoliša Friends of the Earth International, a od 1997 do 2000 sam radila na Institutu Ruđer Bošković. Po zanimanju sam magistrica zaštite okoliša (Sveučilište u Mančesteru, UK). Također sam stekla diplomu dipl.ing. ekologije – biologije, a diplomirala sam i bibiliotekarstvo i informacijske znanosti (Sveučilište u Zagrebu). Možemo sa podržala od njegovog osnutka. Iako trenutno radim u inozemstvu, jako često sam u Hrvatskoj a kroz više desetljeća sam obišla teren kroz rad na zaštiti prirode, okoliša i održivog razvoja, ali i kroz hobije poput speleologije i planinarenja.