Iva Ivšić

7. izborna jedinica

Rođena sam u Sisku, odrasla na selu gdje sam od malih nogu spoznala snagu zajednice i važnosti međusobne podrške. Završila sam Opću gimnaziju u Sisku, gdje sam se zaljubila u sport i timski rad. U timu sam prepoznala važnost suradnje i kolektivnog uspjeha, što je obilježilo moj životni put. Studij kineziologije, mama odgojiteljica te ljubav prema pedagogiji odveo me do prvog posla na kojem sam radila s djecom rane i predškolske dobi. Uvjerena sam da poticanje empatije, kritičkog mišljenja, jednakosti i solidarnosti mora započeti u najranijoj dobi. 

Aktivistički, istraživački i terenski rad posvetila sam unapređenju dostupnosti i kvalitete ranog odgoja i obrazovanja. Od 2012. godine aktivno sudjelujem u sindikalnom organiziranju i zagovaram prava radnika te se aktivnošću u različitim organizacijama, borim za antifašističke vrijednosti, socioekonomsku jednakost, solidarnu ekonomiju i ravnopravno društvo. Od 2019. godine zaposlena sam u sindikatu.

Moje dugogodišnje iskustvo kulminiralo je u platformi Zagreb je NAŠ! u kojoj sam otkrila skrivenu ljubav prema političkom aktivizmu, ali i osvijestila da postoji prostor da aktivističku poziciju nadopunimo proaktivnim mijenjanjem politika kroz institucije. Od samih početaka aktivno sudjelujem u izgradnji organizacije, koordinirajući grupe na terenu i fokusirajući se na rad s ljudima i na važnost organskog rasta i participativne demokracije. U različitim fazama razvoja organizacije, koordinirala sam tematske grupe za obrazovanje, socijalnu politiku i sport. U području sporta, na kojeg se često ne gleda iz perspektive lijevih politika, snažno se zalažem da se ta paradigma promijeni. Zagovaram snažnije financiranje školskog i sveučilišnog sporta, sporta za osobe s invaliditetom i sportske rekreacije, pravednije plaće trenerica i trenera te potičem emancipaciju žena u sportu i njihovo preuzimanje vodećih uloga.

Od 2017. godine bila sam vijećnica u GČ Trnje, a od 2021. zastupnica u Gradskoj skupštini Grada Zagreba.