Iva Davorija

8. izborna jedinica

Angažirana sam u lokalnoj grupi Možemo! Rijeka od početka kao članica Inicijativnog odbora. Od 2021. sam zastupnica u Gradskom vijeću Grada Rijeke te predsjednica Odbora za predškolski odgoj i obrazovanje. Također sam članica i nacionalne radne skupine za Ljudska prava, rodnu ravnopravnost i društvene manjine, u čijoj izradi programa sam sudjelovala.

Dugi niz godina kao aktivna članica organizacija civilnog društva radim na zagovaranju i unaprjeđenju ljudskih prava, s posebnim fokusom na ženska prava. Inače sam doktorandica na studiju Filozofija i suvremenost na Filozofskom fakultetu u Rijeci s temom iz područja socijalne i političke filozofije i epistemologije. Članica sam Centra za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, a radim kao Koordinatorica edukativno-preventivnih programa u SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava.

Moja iskrena želja je da se sve ono što nastojim ostvariti kroz profesionalno, znanstveno i aktivističko djelovanje postignem i kroz politički angažman, a to je pravednije, solidarnije i sigurnije društvo.