Igra Šain Kovačević

10. izborna jedinica

Rođena sam u Dubrovniku 1979. godine. Odrasla sam u Korčuli gdje sam završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala sam na Pravnom fakultetu u Rijeci. S obitelji sam se 2015. godine preselila iz Rijeke natrag u rodnu Korčulu. Aktivna sam članica mnogih udruga te sam organizatorica i sudionica mnogih javnih događaja i inicijativa. Većinu svog volonterskog rada posvećujem Udruzi antifašista Grada Korčule i Udruzi za promicanje ljudskih prava i građanskog aktivizma KaP. Sudjelovala sam kao kandidat na koalicijskoj listi (Možemo! – Radnička fronta – Nova ljevica – ORAH – Zagreb je NAŠ! – Za Grad) na parlamentarnim izborima 2020. Na posljednjim lokalnim izborima izabrana sam kao vijećnica u Skupštini Dubrovačko-neretvanske županije (Možemo! – Nova ljevica – Srđ je Grad – Zaokret). Kao županijska vijećnica, posvetila sam se problemima zdravstva i zaštite okoliša.