Hana Paleka

8. izborna jedinica

Rođena sam i živim u Rijeci, majka sam dviju kćeri, Dine i Ene. Magistrirala na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, a 2023. doktorirala u području javnih financija na temu ekonomskih i psiholoških odrednica porezne discipline. Bavim se istraživanjem u području bihevioralne ekonomije, s fokusom na procese donošenja odluka. Prethodno sam radila kao asistentica na Katedri za javne financije, a trenutno se bavim isključivo istraživačkim radom u okviru EU projekata. 

Teme koje me posebno zanimaju su održivost javnih financija, porezne politike kojima je fokus dobrovoljna porezna disciplina i financijska pismenost (s naglaskom na osjetljive skupine u društvu).

Pokrenula inicijativu za besplatan prijevoz onkoloških pacijenata koja se pokazala kao uspješan pilot projekt na području grada Rijeke, a pokrenuta je i u Primorsko – goranskoj županiji. S posebnim ponosom gledam na to da su inicijativu u okviru amandmana na ovogodišnji proračun uspješno predložile i kolegice i kolege iz Karlovca. 

Od ostalih aktivnosti izdvajam organizaciju prosvjeda protiv normalizacije nasilja u društvu, sudjelovanje u kampanji izbora za mjesne odbore te angažman usmjeren na poboljšanje statusa pomoćnika u nastavi i prenamjenu kompleksa dječje bolnice Kantrida za druge socijalno zdravstvene usluge građana i građanki Rijeke. Također, članica sam županijskog Odbora za odgoj, obrazovanje i školstvo.