Dušica Radojčić

8. izborna jedinica

Diplomirala sam na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti. Istaknuta sam aktivistica s 20-godišnjim iskustvom u borbi za bolji okoliš i pravednije društvo. Područja kojima se bavim su procjena utjecaja na okoliš, okolišna demokracija, zaštita i sudionički oblici upravljanja javnim dobrima. Bila sam aktivna u organizaciji lokalnih građanskih inicijativa u borbi za očuvanje okoliša i pravo na sudjelovanje u odlučivanju o pitanjima koja utječu na kvalitetu života građana, stekavši time veliku prepoznatljivost.

Sudjelovala sam u kreiranju i primjeni inovativnog javno-civilnog modela upravljanja javnim dobrom – zgradom Društvenog centra Rojc. Sudjelovala sam, aplicirala i provela preko 25 projekata u okviru programa EU s područja zaštite okoliša, borbe protiv korupcije, upravljanja javnim dobrima, demokratizacije, Aarhuške konvencije, gospodarenja otpadom itd.

U politiku ulazim po prvi puta s Možemo!. Potaknula sam osnivanje lokalne grupe Možemo!, koju do danas i koordiniram. Nakon lokalnih izbora 2021. ulazim u Gradsko vijeće na funkciji predsjednice Gradskog vijeća. Moj angažman u slučaju referenduma za Lungomare pokazao je u praksi što znači politika bliska građanima i borba za javni interes. Podrška inicijativi građana i referendumu na koncu je dovela do moje smjene s funkcije presjednice Gradskog vijeća, ali je i dokazala vjerodostojnost Možemo! u borbi za javni interes.

Članica sam Upravnog odbora stranke, Vijeća i Tematskih grupa, regionalna koordinatorica za Istarsku i Primorsko-goransku županiju i nositeljica liste Možemo! u 8. izbornoj jedinici na parlamentarnim izborima 2024.