Dušan Miloš

9. izborna jedinica

Umirovljeni sam inženjer strojarstva sa skoro 40 godina iskustva u struci. Završio sam Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1981. godine, nakon čega sam se zaposlio u Predionici i tvornici konca Dalmatinka Sinj gdje sam u početku radio kao inženjer za investicije i održavanje, a onda i kao tehnički direktor Dalmatinke. I sada vjerujem, kao što sam i onda vjerovao, da je Dalmatinka, koja je nekada zapošljavala više od 2500 radnika, mogla ostati uspješno poduzeće. Međutim, tadašnja politika nije marila ni za tvornicu, ni za ljude i uništila je Dalmatinku koja je kao i brojna druga poduzeća postala plijen tajkunske privatizacije.

Iz tog razloga 1994. godine prelazim u HEP gdje sam proveo najveći dio radnog vijeka radeći kao stručnjak za hidroelektrane na elektranama HE Orlovac, HE Peruća i HE Đale. Od 2010. do 2015. bio sam rukovoditelj pogona HE Orlovac, a od 2015. do 2020. tehnički direktor GHE Orlovac, u čijem su sastavu HE Orlovac, HE Đale i HE Peruća. Kao tehnički direktor uspješno sam upravljao pogonom i velikim investicijama, naročito u svrhu pogonske spremnosti, sigurnosti i efikasnosti hidroelektrana.

Dobro poznajem problematiku elektroenergetskog sustava Hrvatske i u tome mogu dati svoj profesionalni doprinos. Međutim, politika me pratila i u ovoj javnoj firmi. Uvijek sam se držao struke i nikad nisam pristajao na stranačke iskaznice, a to znači da sam dobar dio radnog vijeka, kao i brojni drugi u mojoj generaciji, proveo gledajući kako napreduju oni podobni, a ne sposobni.

Angažirao sam se u Možemo! jer želim promjene za ovu zemlju. Ne želim gledati politiku koja uništava naše resurse, javna poduzeća, tvornice, koja upravlja u stranačkom, a ne javnom interesu. Želim bolji život mlađim generacijama, želim im da se ne moraju boriti s problemima s kojima se moja generacija nosila. Želim im da imaju jake institucije koje rade u javnom interesu, da se mogu zaposliti bez stranačke iskaznice, želim im pravedniju i ravnopravniju Hrvatsku. Možemo!