Dubravko Golubić

7. izborna jedinica

Rođen sam 1961. godine u Karlovcu. Završio sam Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Imam bogato radno iskustvo, radio sam u domaćim i stranim tvrtkama, dioničkim društvima, privatnim poduzećima i u javnoj upravi. Najveći dio radnog staza sam proveo u proizvodnim poduzećima prehrambene i drvne industrije, ali i u trgovini i uslužnim poduzećima. Imam dugogodišnje iskustvo i kao privatni poduzetnik. Preko 30 godina sam radio kao rukovoditelj računovodstva, razvoja plana i analize ili sličnim poslovima, te kao član uprave trgovačkog društva. Sada sam zaposlen na radnom mjestu višeg upravnog savjetnika u Područnom uredu HZMO u Karlovcu.

Cijeli radni vijek sam se dodatno obrazovao i stjecao razne certifikate: konzultanta za malo gospodarstvo, internog revizora za područje gospodarstva, sudskog vještaka za područje računovodstva i financija, a polazio sam i brojne tečajeve iz područja računovodstva, informatike i stranih jezika. Izradio sam pedesetak investicijskih studija i poslovnih planova za poduzetnike iz raznih djelatnosti.

Hrvatski sam branitelj iz Domovinskog rata – dragovoljac.

U rad lokalne grupe Možemo u Karlovcu sam se uključio prije približno četiri godine. Sudjelovao sam u izradi programa rada Možemo! Karlovac za lokalne izbore 2021. godine, učestvovao u razvoju i uglavnom u svim aktivnostima Lokalne grupe od 2021. godine do danas. Od  2021. godine sam aktivni vijećnik Skupštine Karlovačke županije. Član sam političke stranke Možemo! – politička platforma.