Dorotea Strelec

3. izborna jedinica

Nakon završene 2. Gimnazije u Varaždinu, 2014. upisujem politologiju na Fakultetu političkih znanosti. Za vrijeme studija volonterski se uključujem u brojne aktivnosti i projekte. Demonstrirala sam na nekoliko kolegija na Odsjeku za međunarodne odnose i sigurnosne studije, uključila sam se u fakultetski Erasmus+ Mentor/Buddy program s ciljem bolje integracije i prilagodbe stranih studenata životu u Zagrebu, sudjelovala sam u radu stručnog studentskog časopisa „Mali Levijatan“ kao članica, a potom i glavna urednica. Bila sam i članica Studentskog zbora FPZG-a u sklopu kojeg sam sudjelovala u organizaciji međunarodne studentske konferencije Democracy at a Turning point? Current Issues and Potential Alternatives. Tijekom studija nagrađena sam Rektorovom nagradom za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici za sudjelovanje u organizaciji projekta Model European Union Zagreb 2016. U akademskoj godini 2018./2019- diplomirala sam summa cum laude, a za odličan uspjeh nagrađena sam Dekanovom nagradom i Sveučilišnom stipendijom. Godine 2021. sudjelovala sam na međunarodnom skupu „Nacionalne manjine, migracije i sigurnost“, na kojem sam održala izlaganje „Organizacije civilnog društva i vlast kao akteri koji utječu na nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske“. Godine 2016. koordinirala sam grupu volontera na Europskim sveučilišnim igrama. Za vrijeme i nakon studija, sudjelovala sam na nekoliko programa neformalnog obrazovanja poput Studentskog programa Akademije za politički razvoj (2017.), Škole društvene pravednosti Zaklade Friedrich Ebert (2018.), Škole tranzicijske pravde Inicijative mladih za ljudska prava (2021.) Mirovnih studija u organizaciji Centra za mirovne studije (2021.) i European Green Activists Traininga Foruma za održivi razvoj Zeleni prozor (2021.) Na međunarodnom Erasmus+ projektu European Youth Weeks održanom u Heppenheimu u Njemačkoj, 3 sam godine sudjelovala kao hrvatski team leader. Godine 2021. izabrana sam za članicu Upravnog odbora Mreže mladih Hrvatske na mandat od 2 godine. Od 2021. do 2024. radila sam u udruzi Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska, najprije kao asistentica te potom provoditeljica programa usmjerenih na regionalnu suradnju, zagovaračke procese, edukaciju i aktivizam mladih u području tranzicijske pravde, s naglaskom na manjinske žrtve. Članica sam varaždinske lokalne političke platforme Budimo grad preko koje sam obnašala dužnost gradske vijećnice Grada Varaždina. Trenutno sam članica Gradskog odbora za mlade Grada Varaždina i Izvršnog odbora Društva Naša djeca u Varaždinu. Uključena sam i u Možemo! tematsku grupu Mladi u Zagrebu od prosinca 2023. U slobodno vrijeme sudjelujem u akcijama Čistećih medvjedića u Varaždinu i Zagrebu.