Dorotea Šafranić

2. izborna jedinica

Studentica sam ekonomije smjera Ekonomska analitika na Ekonomskom fakultetu te politologije na Fakultetu političkih znanosti. Rođena sam u Zagrebu gdje sam pohađala i završila osnovnu i srednju školu. Od srednjoškolskih dana se bavim volonterskim radom te sam trenutno potpredsjednica Debatnog kluba EFZG-a te sam za jedan od projekata nagrađena Rektorovom nagradom. Također, na fakultetu sam bila demonstrator na katedri za financije te predstavnica studenata u Odboru za kvalitetu nastave. U slobodno vrijeme volontiram u Leo klubu Tri kule Zagreb u kojem sam bila predsjednica te sam članica već 5 godina. Srednju školu sam provela debatirajući unutar Hrvatskog debatnog društva te kao članica Europskog parlamenta mladih Hrvatske. Članica sam kvartovske grupe Dubrava od njenih začetaka. Za potrebe kvartovske grupe sam štandirala, dijelila letke, skupljala potpise te vodila društvene mreže. Želja mi je bila približiti lokalne probleme i teme svojim vršnjacima. Uz to sam članica radne grupe za mlade unutar koje djelujem. Za lokalne izbore 2021. sam s 19 godina bila nositeljica liste za svoj mjesni odbor te sam od tada članica Mjesnog odbora Donja Dubrava gdje djelujem u oporbi. Od 10. mjeseca 2023. godine djelujem unutar Savjeta mladih Grada Zagreba kao izabrana članica od strane gradske skupštine. U kvartovsku grupu sam se uključila 2020. godine te sam u proteklih par godina predstavljala stranku na nekoliko međunarodnih događaja. Od njih bih istaknula European Green Academy u studenom 2023.