Dijana Dorontić-Rašković

5. izborna jedinica

Živim i rođena sam 1969 u Karlovcu, gdje sam sam završila O. Š. i Gimnaziju. Pravni fakultet u Zagrebu prekinula sam na 2.godini, između ostalog zbog rođenja sina (1991. god.) i početka rata. Zvanje kozmetičarka stekla sam prekvalifikacijom na Otvorenom učilištu Zagreb, te osnovala vlastiti d.o.o. 2021. Primarni posao bio je prodaja medicinsko -kozmetičkih aparata, marketing i edukacija. Godinu dana kasnije otvaram i kozmetički salon.

Uslijed ekonomske kriza, porasta životnih troškova i naglog skoka franka zatvaram sve. Trenutno sam zaposlena kao prodavačica u naftnoj kompaniji, a bila sam i v.d. voditeljica poslovnice u Karlovcu. Nisam članica nijedne političke stranke, iako sam simpatizera M! od početka. Volontirala sam u Udruzi Franak i bila koordinatorica Karlovačke županije. Vlastitom odlukom odlazim iz UF-a, ali nastavljam u nekoliko Građanskih Inicijativa, s radom za boljitak potrošača, ukazivanjem na propuste tadašnje vlasti, HNB-a, sudova.

Sudjelovala sam u organizaciji nekoliko prosvjeda, organizirala nebrojeno tribina za građane i press konferencija. Sve volonterski. 2023. godine pridružujem se lokalnoj grupi M! Karlovac na, te sam izabrana u vijeće Gradske četvrti Rakovac u Karlovcu.