Daniela Širinić

3. izborna jedinica

Zastupnica sam u Skupštini Grada Zagreba, predsjednica Odbora za socijalnu skrb i zdravstvo, članica sam niza upravnih vijeća, povjerenstava i radnih grupa gradonačelnika u područjima socijalne politike, zdravstva i rada nevladinih organizacija. Radim kao izvanredna profesorica komparativne politike i metoda istraživanja na Fakultetu političkih znanosti. Magistrirala sam i doktorirala političke znanosti na CEU. Osim u Hrvatskoj i Mađarskoj, živjela sam i usavršavala se u Engleskoj, Njemačkoj i Belgiji. Istraživački se bavim biračkim ponašanjem i kvalitetom političkog predstavništva.