Daniel Antunović

8. izborna jedinica

Imam 51 godinu, živim u Rijeci sa suprugom i petero djece, studenata i učenika.

Po struci sam psiholog, prva iskustva u struci sam stjecao služeći vojni rok kao psiholog, potom u Domu za odgoj, na medicini rada, te nekoliko godina u CZSS, a od 2005.g. kontinuirano radim kao provoditelj psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji, u čemu držim i aktualni hrvatski rekord: 19 godina neprekinutog rada. 

2007. godine bio sam osnivač i prvih 14 godina predsjednik udruge UZOR, koja se pored rada sa počiniteljima nasilja u obitelji bavi i vođenjem savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji, te radom s mladima u riziku.  Bogato iskustvo na tom polju omogućilo mi je da djelujem i kao edukator u stručnim edukacijama na temu nasilja u obitelji i nasilja nad ženama, uključujući i Pravosudnu akademiju te Državnu školu za javnu upravu, a sudjelovao sam i u izvještavanju iz sjene GREVIO-a 2022.g.. Od 2019. do 2022. bio sam i voditelj Županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, a od 2019.g. sam član Savjeta za socijalnu skrb PGŽ. Nešto iskustva sam stekao i kao član, a potom i predsjednik Nadzornog odbora Hrvatske psihološke komore (2012-2019.)

Društveno sam bio angažiran još od srednjoškolskih dana, kada je postojala samo jedna politička opcija u kojoj se moglo nešto raditi na doprinosu društvu, ali prvom prilikom, krajem 80-tih u Rijeci sam sudjelovao u osnivanju ekološke udruge „Egzodus“, a potom i prve hrvatske Zelene stranke, koja je uspješno osigurala vijećničko mjesto u Gradskom vijeću Grada Rijeke još 1990. Paralelno s time, bio sam među osnivačima, a potom sam bio i voditelj prve hrvatske podružnice Amnesty Internationala u Rijeci. Zelene i lijeve politike, ljudska prava i rodna ravnopravnost su mi bili na duši i na pameti otkad znam za sebe.