Branko Ančić

2. izborna jedinica

Doktorirao sam sociologiju na Sveučilištu u Zagrebu. Radim kao sociolog znanstvenik u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu na radnom mjestu višeg znanstvenog suradnika. Tijekom godina sudjelovao sam u nastavi na Pravnom fakultetu u Zagrebu i Medicinskom fakultetu u Rijeci. Tijekom znanstveno-istraživačke karijere sudjelovao sam u brojnim domaćim i međunarodnim projektima te sam brojne projekte i vodio. Bavim se istraživanjima održivosti i održivih potencijala za društva usmjerena prema odrastu te istraživanjima društvenih nejednakosti.

Sudjelovao sam od početaka osnivanja Zagreb je Naš i Možemo-političke platforme gdje sam bio i u inicijativnom odboru stranke. Sudjelovao sam u svim dosadašnjim kampanjama kroz terenski rad te kroz izradu programa. Unutar Možemo-političke platforme pokrenuo sam osnivanje tematske grupe iz poljoprivrede te sudjelovao u koordiniranju radne grupe Zeleni plan. Od 2021. sam u Skupštini Grada Zagreba kao vijećnik. Teme od interesa odnose se na socio-ekonomsku tranziciju s naglaskom na energetsku tranziciju te jačanje prehrambenog suvereniteta društva.