Boris Kiš

4. izborna jedinica

Rođen sam 1980. godine u Osijeku. Osnovnu školu i gimnaziju završio sam u Donjem Miholjcu. Diplomirao sam na Filozofskom fakultetu u Osijeku i stekao zvanje profesora hrvatskog jezika i književnosti i diplomiranog knjižničara. Više od 20 godina sam aktivist i volonter u raznim nevladinim organizacijama. Kroz rad u nevladinom sektoru zalagao sam se za poboljšanje kvalitete života mladih i njihovo uključivanje u razvoj kulturnih događanja u lokalnoj zajednici. Zajedno s različitim nevladinim udrugama upozoravao sam 2000-ih godina na dovoženje opasnog (medicinskog) otpada iz različitih dijelova Hrvatske i neadekvatnog odlaganja u Slavoniji. 

Živim u Osijeku i trenutno radim na Filozofskom fakultetu u Pečuhu kao sveučilišni lektor. Oženjen sam i otac dvoje djece.  Koordinator sam lokalne grupe Možemo! Osijek i vijećnik sam u Gradskom vijeću grada Osijeka. Također sam član Vijeća i Upravnog odbora Možemo!.

U dosadašnjem angažmanu kao vijećnik u Gradskom vijeću Osijeka zalagao sam se za izmjene pravilnika o plaćanju u Dječjim vrtićima Osijek, za izmjene Etičkoga kodeksa, sudjelovao sam u javnom savjetovanju o peticijama građana, zborovima građana, cijenama vrtića, razvoju zelene strategije,  pokretanju peticije za smanjenje cijene karata gradskoga prijevoza itd. 

O navedenim temama govorio sam na sjednicama Gradskoga vijeća i u medijima. Protivio sam se nezakonitim imenovanjima u kazališnim vijećima te u vijeću Kulturnog centra. Javno sam reagirao kada država nije adekvatno reagirala u situaciji kada je stanovništvo Slavonije bilo pogođeno olujom i epidemijom svinjske kuge. 

Radio sam na pripremama i kampanjama za lokalne izbore i izbore za gradske četvrti i mjesne odbore.