Ana Fonović

8. izborna jedinica

Članica sam pulske lokalne grupe od 2021. godine te članica Vijeća stranke od 2023. godine. Također, vijećnica sam u Gradskom vijeću Grada Pule-Pola u sazivu 2021.-2025. Po struci sam profesorica hrvatskog jezika i lingvistike, a diplomirala sam 2007. na zagrebačkom Filozofskom fakultetu. Radim u području obrazovanja (osnovna škola). Niz godina aktivno sudjelujem u radu i aktivnostima lokalne grupe. Vjerujem u politike koje Možemo! predstavlja i društvene promjene koje naš način političkog djelovanja donosi. 

Polje svojeg interesa pronalazim u socijalnim politikama, odgoju i obrazovanju, građanskom odgoju i obrazovanju te politikama vezanima uz jačanje aktivnog sudjelovanja građana u odlučivanju. 

Smatram da je naša lokalna grupa od osnivanja napravila značajan i važan posao u pulskom Gradskom vijeću, uvijek iznoseći svoje stavove borbeno, artikulirano i argumentirano.