Ana Alapić

7. izborna jedinica

Rođena sam 23. ožujka 1982. g. u Sisku, gdje i stanujem. Po zanimanju sam VŠS ekonomist (smjer računovodstvo i financije). Od 2017. g. koristim status roditelja njegovatelja (prethodno sam radila u bankarskom sektoru) jer skrbim za sina s najvećim stupnjem tjelesnog oštećenja. 2011. g. zajedno s još tri majke djece s teškoćama u razvoju osnovala sam Udrugu „Kolibrići“ koju sam do travnja 2020. g. kao predsjednica volonterski vodila.

Dobitnica sam godišnje nagrade Grada Siska za 2018. g. za osobite rezultate u djelovanju na području humanitarnog i volonterskog rada, te poboljšanju životnih uvjeta djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. 2020. g. primila sam nagradu Ponos Hrvatske.