NAJMLAĐI ZADNJI NA LISTI PRIORITETA-SMJERNICE ZA CRKVE GOTOVE, GDJE SU SMJERNICE ZA VRTIĆE?

NAJMLAĐI ZADNJI NA LISTI PRIORITETA-SMJERNICE ZA CRKVE GOTOVE, GDJE SU SMJERNICE ZA VRTIĆE?

Politička platforma Možemo! zahtijeva da se propisom o privremenoj regulaciji rada ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje urede pravila rada i provedbe epidemioloških mjera za sve vrtiće u Hrvatskoj na jednakoj osnovi i to u suradnji s odgajateljicama/ima, te da se osiguraju sredstva za provedbu epidemioloških mjera za one vrtiće koji se nalaze u sredinama s razvojnim teškoćama.


Politička platforma Možemo! zahtijeva da se propisom o privremenoj regulaciji rada ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje urede pravila rada i provedbe epidemioloških mjera za sve vrtiće u Hrvatskoj na jednakoj osnovi i to u suradnji s odgajateljicama/ima, te da se osiguraju sredstva za provedbu epidemioloških mjera za one vrtiće koji se nalaze u sredinama s razvojnim teškoćama. Nejednako postupanje uzrokovano prepuštanjem tog pitanja jedinicama lokalne samouprave ili čak pojedinim vrtićima zbog nedostatka jasnih i detaljnih uputstva predstavlja kockanje  sa zdravljem djece  i zdravljem odgajateljica i to nećemo dozvoliti! 

Vrtići diljem zemlje još uvijek nisu dobili jedinstvene smjernice za rad nakon “relaksiranja” mjera; odgajatelji ne znaju da li sva djeca mogu u vrtić ili to ovisi o radnom rasporedu roditelja, nema uputa za provedbu epidemioloških mjera uključujući mjere zaštite odgajateljica i drugih radnika u vrtićima prilagođene radu s najmlađom populacijom, nema ni smjernica za rasporede smjena. Pri tome treba imati na umu da će organizacija vrtićkog rada zbog njegove specifičnosti, vrlo vjerojatno morati uključivati epidemiološke mjere sve do mogućnosti primjene cjepiva, te je iz tog razloga nužno ovo pitanje privremeno regulirati propisom, a ne načelnim preporukama. 

U Zagrebu roditelji čija djeca idu u vrtiće stradale u potresu nemaju nikakve informacije o tome gdje će im djeca ići u vrtić, a za to vrijeme Vlada i Bandić igraju ping-pong s odgovornošću za zdravlje naše djece. Zašto vrtići i škole nisu prošli detaljnu procjenu infrastrukturne sigurnosti i zašto nisu prvi na listi prioriteta za obnovu?

Treba imati na umu da zaštitna sredstva potrebna za provedbu epidemioloških mjera u vrtićima ovise o sredstvima lokalne samouprave: bez jedinstvenih uputa i standarda za sve vrtiće na području RH i osiguranju sredstava iz državnog proračuna za provedbu mjera djecu izlažemo arbitrarnom postupanju i faktoru sreće. 

Sve ovo je posljedica dugotrajne zapuštenosti sustava predškolskog odgoja i obrazovanja: nepoštovanja pedagoških standarda, neulaganja u infrastrukturu vrtića i radnika/ica u vrtićima, svođenje rada vrtića na “čuvanje” djece umjesto na ono što je osnovna funkcija: odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi! 

Sažetak djelovanja Vlade i Stožera u “relaksiranju” mjera  može se svesti u jednu rečenicu: imamo smjernice za Crkve, imamo smjernice za shopping, što bi još htjeli? 

Propuštanje osiguranja uvjeta za rad vrtića tako da se osigura zdravlje radnika/ica i zdravlje djece kršenje je ustavne obaveze Vlade koja proizlazi iz članka 63.a koji propisuje obvezu državi da štiti materinstvo, djecu i mlade i spremni smo zahtijevati ocjenu ustavnosti njihovog postupanja ako se odmah ovo pitanje ne riješi! 

Naša djeca , mada su najmanji građani imaju pravo na jednakost pred zakonom i jednakost postupanja i od toga ne smijemo odustati ni zbog korone niti zbog  krivih političkih prioriteta!