Možemo! traži da se status pomoćnika u nastavi sustavno riješi

Možemo! traži da se status pomoćnika u nastavi sustavno riješi

S početkom svake školske godine, pa tako i ove, zbog nemara nadležnih institucija suočeni smo s problemom pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju.

S početkom svake školske godine, pa tako i ove, zbog nemara nadležnih institucija suočeni smo s problemom pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju. Niti Pravilnik o pomoćnicima u nastavi koji je donesen još 2018. nije pomogao da dvije godine poslije djeca s teškoćama u razvoju s pomoćnicima i ostalim učenicima na vrijeme krenu u novu školsku godinu. Mnoge su škole tek 28. kolovoza raspisale natječaje za pomoćnike u nastavi, koji su bili otvoreni do 5. rujna, nakon čega slijedi period odabira pomoćnika i rok za žalbu. Budući da školska godina započinje danas, roditelji djece s teškoćama u razvoju s pravom se pitaju uz čiju će pomoć njihova djeca krenuti u školu. 

S obzirom na činjenicu da se radi o djeci s različitim vrstama teškoća, pomoćnici moraju proći i adekvatnu edukaciju. Pitanje je kada, ako je nastava već počela? Ili za djecu s teškoćama u razvoju nije bitno kada započnu školsku godinu, pa mogu čekati da prođe period odabira, žalbe i edukacije pomoćnika dok njihovi prijatelji već marljivo uče i pišu zadaće? Nažalost, opet se pokazuje kako se obrazovanje djece s teškoćama u razvoju smatra tek usputnim pitanjem koje se rješava tek kad započne školska godina i kad se riješe sva druga pitanja. 

Politička platforma Možemo! traži da se status pomoćnika u nastavi sustavno riješi kroz osiguranje kontinuirane edukacije pomoćnika, reguliranje ugovora o radu na neodređeno vrijeme, reguliranjem koeficijenata za plaće pomoćnika u nastavi kako bi bili adekvatno plaćeni za svoj rad. Potrebno je osigurati proračunska sredstva na lokalnoj razini i razini županija za financiranje plaća pomoćnika u nastavi te sredstva u državnom proračunu za osiguranje jednakog standarda rada svih pomoćnika u nastavi i sve djece s teškoćama u cijeloj zemlji. 

Sada se pomoćnici u nastavi zapošljavaju na dvadesetak sati tjedno, a s početkom svake školske godine za njih nastaju problemi jer ne znaju kada će započeti s radom, iako se zna kada započinje školska godina. Dobivaju ugovore na određeno, a sada su neke škole dobile preporuku da se ugovori potpišu na rok od samo 60 dana. Ne treba stoga čuditi da je teško pronaći pomoćnika u nastavi koji bi radio u takvim uvjetima i za izrazito nisku plaću. Postavlja se stoga i pitanje kako takav odnos prema radu pomoćnika može učeniku s teškoćama omogućiti toliko nužnu stabilnost i kontinutitet u obrazovanju? 

Odnos prema pomoćnicima u nastavi samo je pokazatelj odnosa Vlade RH prema djeci s teškoćama u razvoju – tretira ih se kao građane drugog reda, kao djecu za koju je manje važno osigurati dostupnost obrazovanja. Najavljujemo da ćemo i kroz suradnju s građanima, roditeljima djece s teškoćama i kroz naš rad u Saboru i Gradskoj skupštini Grada Zagreba inzistirati na sustavnom rješavanju ovog pitanja kako bi osigurali jednak pristup obrazovanju za svu djecu s teškoćama, a svim djelatnicima, uključujući i pomoćnike, osigurali dostojanstvene uvjete rada.