Koalicijski okvir programa za parlamentarne izbore 2020.

Koalicijski okvir programa za parlamentarne izbore 2020.

Pred vama je usuglašeni okvir programa za parlamentarne izbore koalicije Možemo! – Nova ljevica – Radnička fronta – Orah – Zagreb je NAŠ! – Za grad.

Pred vama je usuglašeni okvir programa za parlamentarne izbore koalicije Možemo! – Nova ljevica – Radnička fronta – Orah – Zagreb je NAŠ! – Za grad.

Tri su stupa našeg programa: 

 1. ZELENO GOSPODARSTVO I DOSTOJANSTVENI UVJETI RADA

Hrvatska ekonomija već desetljećima stagnira i preživljava od krize do krize, prekomjerno se oslanja na turizam, i ne uspjeva razviti snažni privatni sektor s potencijalom za investicije, inovacije, međunarodnu konkurentnost i izvoz. Trajno nas pritišću problemi niske razine zaposlenosti, rast udjela prekarno zaposlenih i zbog toga se i cijena i uvjeti rada stalno pogoršavaju. 

Da bismo zaustavili srozavanje uvjeta rada prvenstveno su potrebne intervencije u strukturu gospodarstva tako da se odmaknemo od rentne ka ekonomiji proizvodnje s visokim udjelom dodane vrijednosti: znanja i inovacija, s fokusom na zelenu transformaciju, te je također nužno osnažiti djelovanje sindikata kao partnera u stvaranju kvalitetnih i održivih radnih mjesta. 

Nadalje, klimatske promjene neizbježno nas suočavaju s povećanim rizicima suša i poplava, toplinskih valova i drugih ekstremnih vremenskih prilika koje utječu na niz ključnih sektora kao što su poljoprivreda, turizam, energetika, šumarstvo itd. Klimatske su promjene također povezane s migracijama, kao i s pojavom novih bolesti i infekcija. Ovaj trenutak vidimo kao nužnu točku preokreta da bi se naše društvo oporavilo i steklo veću otpornost na izazove koji sigurno dolaze.

Stoga donosimo program zelene industrijalizacije, s primarnim ciljem stvaranja kvalitetnih radnih mjesta uz prelazak na niskougljičnu ekonomiju. 

Smjernice

 • razvoj otpornog gospodarstva koje se sastoji od razvijenog javnog, kooperativnog i privatnog sektora usmjerenih na dobrobit lokalne zajednice i očuvanje prirodnih resursa
 • demokratizacija ekonomije kroz poticanje društvenog poduzetništva, radničkog suvlasništva, demokracije na radnom mjestu i zadružne ekonomije.
 • povećanje pregovaračke moći radnika: ojačati sindikalno udruživanje, sklapanje kolektivnih ugovora i radničku participaciju
 • poboljšanje radničkih prava uz naglasak na ukidanje nesigurnih oblika zapošljavanja te suzbijanje prisile na prekarne oblike rada
 • pravedni porezni sustav koji oporezuje kapital više nego rad, progresivno oporezuje dohodak i bogatstvo, smanjuje regresivne poreze i sankcionira izbjegavanje plaćanja poreza
 • olakšati poslovanje gospodarskih subjekata u svim sektorima regulativom koja vodi računa o njihovoj veličini, vrsti djelatnosti i kapacitetima.
 • uključiti alternativne indikatore u makroekonomski okvir – ekonomske politike treba ocijeniti na temelju njihovog utjecaja na dobrobit ljudi, korištenje resursa, nejednakost i osiguravanje dostojanstvenog rada. 
 • otvaranje energetskih zadruga, za proizvodnju i upravljanje lokalnom energijom iz obnovljivih izvora
 • jačati samodostatnost u proizvodnji hrane
 • zaštititi prirodna javna i zajednička dobra kao što su vode, šume, more, obala i tlo od daljnje privatizacije, komodifikacije i neodržive eksploatacije
 • ukidanje državnih i europskih subvencija fosilno-energetskom sektoru  i ukidanje daljnjih investicija u istraživanje i eksploataciju nafte, ugljena i prirodnog plina
 • državne programe za oporavak u recesiji vezati uz ciljeve smanjenja emisija te socijalne ciljeve kao što su očuvanje radnih mjesta, poticanje kolektivnih pregovora i sudjelovanje radnika na svim razinama

 

 1. DRUŠTVENA JEDNAKOST

Predani smo ideji stvaranja društva jednakopravnih ljudi, društva okrenutog održivoj budućnosti, društva u kojem su ekonomska nesigurnost, siromaštvo, socijalna isključenost i osjećaj nemoći prošlost. Smjeramo izgraditi pravednu državu, državu koja brine o svim svojim građanima i koja im, baš svakom, polaže račune.

Moramo izvući pouke iz toga kako smo se u koronakrizi odnosili prema najranjivijim skupinama, prema djeci i starijima, prema ženama izloženima nasilju, prema osobama s invaliditetom. Ovo društvo ozbiljno narušava njihova prava i njihovo dostojanstvo.

Također moramo osvijestiti važnost zanimanja na prvim crtama i što one znače za društvo. Potrebno je puno značajnije valorizirati rad u skrbi, u zdravstvu, u odgoju i obrazovanju – što su premoćno zanimanja koje obnašaju žene. 

Isto tako je potrebno da jasno iskažemo važnost ulaganja u javne usluge i javnu infrastrukturu. Moramo napustiti pretpostavku da će se privatnom inicijativom napredak desiti sam po sebi, jer neće. Razvoj zahtijeva kompleksne organizacijske, institucionalne i proizvodne modele, odnosno nužnu suradnju i ispreplitanje privatnog i javnog sektora.

Smjernice 

 • osigurati jednak i javno financiran pristup svim javnim uslugama od odgoja, obrazovanja i kulture do zdravstva i socijalne skrbi jer one ne smiju ovisiti o profitnoj logici tržišta
 • stvoriti obrazovni sustav koji razdvaja materijalne uvjete od postignuća te koji se bazira na ugledu nastavničke profesije i demokratski ustrojenim školama
 • učiniti zdravstvo dostupnim svim građanima: zdravlje ne smije ovisiti o debljini novčanika
 • osigurati dostojanstvenu starost svima unaprijeđenjem sustava skrbi
 • krov nad glavom: razvijati programe priuštivog stanovanja i planiranja stambenih potreba
 • ostvariti rodnu ravnopravnost kroz socijalne i ekonomske politike koje potiču egalitarnu raspodjelu rada i skrbi između muškaraca i žena uz jačanje sudjelovanja žena na položajima moći u političkom, društvenom i ekonomskom životu.
 • štititi temeljna prava i slobode svakog čovjeka bez obzira na porijeklo, nacionalnost, vjeru, političko opredjeljenje, spol, seksualnu orijentaciju, rodno izražavanje i druga obilježja.
 • ojačati neovisnost medija i novinara od političkih i tržišnih pritisaka.
 • ojačati sekularnost države u kojoj se jamči sloboda vjeroispovijesti, ali uz jasnu odvojenost vjerskih zajednica i države.

 

 1. DEMOKRATIZACIJA I BORBA PROTIV KORUPCIJE

Ne pristajemo na razumijevanje demokracije koje nas svodi na biračko pravo svake četiri godine, između kojih smo svedeni na promatrače kao u kakvom medijskom spektaklu. 

Ne pristajemo nazvati demokratskim sustav u kojem o bitnim socijalnim i ekonomskim pitanjima, prije svega vezano uz uvjete rada i života, zapravo ne odlučujemo. Da bismo Hrvatsku zvali demokratskim društvom moramo snažno ojačati prostore političke participacije i uključivanja, prava odlučivanja, organiziranja i okrupnjivanja interesa, te osigurati neovisno djelovanje civilnog društva, medija i pravosuđa.  

Otvaranjem političkog sustava i decentralizacijom moći stvaramo osnovne preduvjete za jačanje formalnih institucija koje garantiraju osnovna prava svima, a ne samo onima koji su na vlasti, kao i za jačanje javne sfere kao prostora međusobnog nadzora i kontrole. 

Smjernice

 • prioritizirati lokalni razvoj koji potiče vlasništvo lokalne zajednice, korištenje lokalnih kapaciteta i u kojem većina novostvorene vrijednosti ostaje u lokalnoj sredini.
 • smanjiti regionalne nejednakosti kroz teritorijalni preustroj, decentralizirane javne investicije i bolju prometnu povezanost; dostupne kvalitetne javne usluge neovisno o geografskoj smještenosti
 • reorganizirati teritorijalni ustroj tako da jedinice lokalne samouprave mogu upravljati lokalnim razvojem i pružati sve potrebne javne usluge
 • izmjene ‘Lex Šerifa’ s ciljem uravnoteženja odnosa moći između (grado)načelnika i lokalnih predstavničkih tijela
 • osnažiti instrumente direktne demokracije i posebno olakšati uvjete za provedbu referenduma na lokalnoj razini
 • postići veću transparentnost proračuna tijela javne vlasti na svim razinama od državne do lokalne
 • građanima omogućiti direktno odlučivanje o dijelovima proračuna
 • brz i učinkovit rad pravosuđa, a posebno kod kažnjavanja koruptivnih kaznenih djela; osobama na političkim funkcijama osuđenim za korupciju ne smije se ublažavati kazna uvjetnim osudama ili preinačavanjem kazne u društveno koristan rad
 • izgraditi učinkovit i pravičan pravosudni sustav koji osigurava ujednačenost sudske prakse i kraće rokove.
 • Ispitivanje porijekla imovine, oduzimanje nezakonito stečene imovine, snažno oporezivanje imovine koja je u nesrazmjeru s prijavljenim prihodima
 • oštro kažnjavanje svakog oblika zloupotrebe položaja.
 • osnaživanje pozicije, ingerencija i resursa nezavisnih institucija – Pučkog i posebnih pravobranitelja, Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Povjerenika za informiranje, Državne revizije, Državne komisije za kontrolu javne nabave.