Nebojša Zelič

Jedanaesti na listi za Europski parlament

Radim kao docent na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. Predajem niz kolegija vezanih za Filozofiju politike i Etiku. Osnivač sam i predstojnik Centra za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci. U sklopu Centra pokrenuo sam projekt građanskog odgoja za srednje škole koji je u suradnji s partnerskim organizacijama (IDIZ, Prva riječka gimnazija) postao predmet Škola i zajednica (ŠIZ) koji se provodi u Primorsko -goranskoj županiji, Krapinsko-zagorskoj županiji i Gradu Zagrebu. Također, u sklopu Centra pokrenuo sam nakon niza godina Školu mira Mrkopalj koja organizira niz radionica sa srednjoškolcima iz Hrvatske i Srbije.

Bio sam voditelj znanstvenog projekta „Dobrobit, pripadnost i socijalna pravednost.“ U znanstvenom radu bavio sam se mnogim pitanjima od javnog interesa poput pobačaja, imigracija, odnosa crkve i države te socijalne pravednosti. Često sam o tim temama govorio u javnosti kao gost ili kao organizator javnih događanja. 

U Možemo sam od samih početaka. Bio sam član Inicijativnog odbora i Upravnog odbora. Sudjelovao sam kao kandidat na izborima za Europski parlament i za Sabor i kandidat za gradonačelnika Rijeke na lokalnim izborima. Bio sam osnivač i koordinator lokalne grupe Možemo! Rijeka. Trenutno sam sukoordinator lokalne grupe, član Vijeća Možemo! i vijećnik u gradskom vijeću grada Rijeke.