Marta Kiš

Šesta na listi za Europski parlament

Magistrirala sam povijesti umjetnosti i slavistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Zaposlena sam kao voditeljica likovnog i novomedijskog programa u Kulturi Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu. Kurirala sam brojne samostalne i grupne izložbe, radila na produkciji međunarodnih festivala, pišem stručne tekstove, članica sam HS AICA-e. Posebno me interesira animacija te rad na njenoj valorizaciji unutar povijesti umjetnosti. Bila sam članica Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava Kulture nove te članica niza stručnih žirija.

Prije dvije godine izabrana sam u Upravni odbor Zagreb je NAŠ, članica sam Vijeća stranke Možemo! i kvartovske grupe Trešnjevka-sjever. Vijećnica sam u Vijeću gradske četvrti Trešnjevka-sjever, a od prošlih lokalnih izbora i zastupnica u Gradskoj skupštini Grada Zagreba gdje sam aktivna kao predsjednica u Odboru za nacionalne manjine te kao članica u Odboru za prostorno uređenje. Članica sam Radne skupine za kulturnu politiku i kulturni razvoj Grada Zagreba i Upravnih vijeća Klovićevih dvora i Zagreb filma.