Jelena Miloš

Druga na listi za Europski parlament

Kandidiram se na listi za europske izbore jer vjerujem da kao progresivna zelena ljevica u Europskom parlamentu možemo graditi bolju, pravedniju i zeleniju budućnost za naše građane.

Dobro poznajem i redovito pratim rad europskih institucija i europske politike. Kao saborska zastupnica bila sam članica Odbora za europske poslove, sukoordiniram međunarodne poslove stranke, održavam kontakte s bliskim strankama u Europi te sudjelujem u radu Europske zelene stranke. Bila sam i članica radne skupine za izradu izbornog manifesta Zelenih na predstojećim EU izborima.

Živjela sam i radila u Briselu u europskoj sindikalnoj središnjici UNI Europa gdje sam zagovarala politike za smanjenje rastućih nejednakosti, kvalitetnije tržište rada i dostojanstvene poslove.

Završila sam master političkih znanosti na sveučilištu Université Libre de Bruxelles, a pored toga završila sam studij engleskog i francuskog jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te se dobro služim s oba jezika.

Vjerujem da se glavni društveni izazovi s kojima se suočavamo (globalni sukobi, klimatska kriza, rastuće nejednakosti, migracije) ne mogu riješiti samo unutar nacionalnih okvira, već suradnjom među državama, i na EU i na globalnoj razini.

Klimatsku krizu koju mnogi ljudi danas osjećaju kao egzistencijalnu nesigurnost možemo riješiti jedino ambicioznom provedbom zelene i pravedne tranzicije. Rast ekstremne desnice i stigmatiziranje ranjivih skupina (žena, LGBTQIA+ osoba, migranata) možemo spriječiti jedino politikama nade, društvene jednakosti i ravnopravnosti, a globalne sukobe možemo s vremenom smiriti jedino tako da dosljedno zagovaramo politike mira, ljudskih prava i multilateralizma.

Dobar život i borba za javni interes osnovni je motiv mog političkog angažmana. Ako budem izabrana u Europski parlament, zalagat ću se upravo za takve politike kao što su kvalitetni i zeleni poslovi, priuštivo stanovanje, dostupna socijalna i zdravstvena skrb za sve.