Jagoda Munić

Sedma na listi za Europski parlament

Rođena sam u Rijeci, ali gotovo od rođenja živim u Zagrebačkoj Dubravi. Posljednjih godina sam na privremenom radu u Briselu. Od 2000. do 2017. sam radila u Zelenoj akciji, najvećoj hrvatskoj udruzi za zaštitu okoliša, na pitanjima zaštite prirode i okoliša te održivog razvoja. Od 2012. do 2016. sam bila predsjednica međunarodne mreže za zaštitu okoliša Friends of the Earth International, a od 1997. do 2000. sam radila na Institutu Ruđer Bošković. Po zanimanju sam magistrica zaštite okoliša (Sveučilište u Mančesteru, UK). Također sam stekla diplomu dipl.ing. ekologije – biologije, a diplomirala sam i bibiliotekarstvo i informacijske znanosti (Sveučilište u Zagrebu).

Trenutno vodim europsku nevladinu organizaciju koja se bavi praćenjem EU politika iz područja zaštite okoliša i bioriaznolikosti, klimatskih promjena i energetike, politikama hrane i poljoprivrede te trgovinskim sporazumima i održivom ekonomijom. Dobro sam upoznata sa radom EU Parlamenta, Vijeća i Europske komisije te sam aktivno pratila razvoj Europskog Zelenog plana. Smatram da je bitno da Europski parlament zastupa progresivne politike i zakonodavstvo u sljedećih 5 godina. Osim provedbe zelenog plana i pravedne energetske tranzicije, u sljedećem razdoblju će biti aktualna reforma europske poljoprivredne politike i poticaja, te će se donijeti novi višegodišnji budžet koji će odrediti prioritiete za europske fondove. Svojim znanjem i iskustvom želim i mogu značajno doprinijeti kreiranju EU politika.