Gordan Bosanac

Nositelj liste za Europski parlament

Rođen sam u Zagrebu gdje sam završio smjer dipl. ing. fizike na PMF-u, a krajem 90-ih sam završio Mirovne studije i postao aktivan u civilnom društvu. Uz aktivizam završio sam i magisterij u Školi za javne politike pri University College London iz područja ljudskih prava. Od 2000. – 2019. bio sam zaposlen u Centru za mirovne studije (CMS). Radio sam na organizaciji prvih ZG Prideova, suorganizirao prvi Queer festival u Zagrebu a kasnije se u CMS-u bavio temama LGBT prava, migracija, vladavine prava i ljudskom sigurnosti s fokusom na odnos sigurnosti i ljudskih prava. Bio sam član Vijeća za građanski nadzor sigurnosno obavještajnih agencija.
Kroz rad u CMS-u počeo sam se baviti i EU politikama, ponajviše u okviru pristupanja RH EU. Taj proces smo kao civilno društvo monitorirali i koristili za unaprjeđenje vladavine prava u RH, te sam kroz isti naučio o politikama proširenja i stekao važno iskustvo povlačenja EU fondova i pisanja EU projekata.

Ulaskom RH u EU bio sam uključen u mnoge inicijative vezane za unaprjeđenje EU politika u domeni vladavine prava. U suradnji s drugim udrugama iz EU sudjelovao sam u izradi tzv. „mehanizma uvjetovanja“ vezanog za vladavinu prava koji danas omogućava blokirati EU novac onim članicama koje krše vladavinu prava. Ipak najviše sam naučio o politikama EU vezanim za migracije radeći na brojnim slučajevima prava izbjeglica i migranata. Od slučaja stradanja male Madine koji je uz svu svoju tragediju, upornim zagovaračkim radom, danas rezultirao i EU monitoring mehanizmom kršenja ljudskih prava na vanjskim EU granicama. Svoja znanja iz tog područja produbio sam i kroz rad našeg saborskog Kluba gdje sam radio kao tajnik Kluba i aktivno sudjelovao u pripremnim rasprava vezanim za EU politike migracije, Schengen, politike proširenja, razvojne suradnje kao i EU vanjske i sigurnosne politike. Dodatno, surađivao sam s brojnim organizacijama i institucijama u razotkrivanju i sprječavanju radikalnih antidemokratskih pokreta diljem Europe.

Kroz aktivistički i saborski rad puno sam naučio i o EU politikama međunarodne razvojne suradnje. Ovaj segment nije toliko poznat, ali je važan jer je EU jedna od najvećih donatorica u svijetu i veliki novac usmjerava u zemlje tzv. globalnog juga. Na ovoj temi radio sam u udruzi CROSOL u sklopu koje sam 2020. radio na predsjedanju RH EU i kroz taj proces predsjedanja se detaljno upoznao s funkcioniranjem institucija EU – uključujući Europski parlament (EP). To znanje i kontakte koristio sam i u Možemo! radeći na ulasku Možemo! u Europsku zelenu stranku (EGP).

Sva ova iskustvo mi daje samopouzdanje i motivaciju da budem nositelj iste M! za Europski parlament. Očekujem da će u narednom mandatu EP, politike migracije, zelene tranzicije, socijalne pravde, te vanjska i sigurnosna EU politika biti jedne od dominantnijih politika. Bit će mi čast ako ću imati priliku zagovarati zeleno-lijeve pozicije u Europskom parlamentu.