Kandidatkinje i kandidati Možemo! za Europski parlament

Gordan Bosanac

diplomirani fizičar, borac za ljudska prava i glasnogovornik stranke Možemo!

Jelena Miloš

magistra političkih znanosti te francuskog i engleskog jezika, stručnjakinja za radnička prava i sindikalno organiziranje

Vedran Horvat

diplomirani sociolog, stručnjak za zelenu tranziciju, demokratske inovacije i javne usluge

Rada Borić

dugogodišnja borkinja za prava žena i manjina

Urša Raukar-Gamulin

glumica i aktivistica, u političkom radu aktivna po pitanjima zaštite kulture, javnih dobara i mentalnog zdravlja

Marta Kiš

povjesničarka umjetnosti, profesorica slavistike, radnica u kulturi, u političkom radu aktivna u području kulture, stanovanja i manjina

Jagoda Munić

magistra zaštite okoliša, s posebnim fokusom na zaštitu prirode i održivi razvoj

Dušica Radojčić

politologinja s posebnim fokusom na okolišnu demokraciju, zaštitu i sudioničke oblike upravljanja javnim dobrima

Damir Bakić

sveučilišni profesor, u političkom radu usmjeren na područja obrazovanja, sporta, mirovinskog i poreznog sustava

Borna Lozo

psiholog s iskustvom rada s osobama u situaciji beskućništva i u civilnom društvu, aktivist i borac za očuvanje javnih dobara

Nebojša Zelič

sveučilišni profesor filozofije politike i etike, posvećen pitanjima imigracija, odnosa crkve i države te socijalne pravednosti

Ivana Kekin

liječnica, psihijatrica, u političkom radu posvećena pitanjima mentalnog zdravlja djece i mladih