Damir Bakić o programu Vlade za znanost i obrazovanje

Damir Bakić o programu Vlade za znanost i obrazovanje

Damir Bakic: “Odgoj i obrazovanje spadaju u temeljne društvene zadaće. Naša je dužnost osigurati da se djeca i mladi pripremaju da doprinesu ostvarivanju pravednijeg, tolerantnijeg, solidarnijeg i održivijeg društva. Zato je obrazovanje u cjelini i obrazovna reforma, naš prioritet. Borit ćemo se do konačnog ispunjenja našeg cilja, a taj je da u škole vratimo radost.”