Loading Događaji

Zaključak uz Prijedlog zaključka kojim se Vlada Republike Hrvatske obvezuje odmah, a najduže u roku od 15 dana, poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osiguralo uredno funkcioniranje sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj

22.07.2023. Cijeli dan

Na temelju članka 165. Poslovnika Hrvatskog sabora Klub zastupnika Socijaldemokrati, Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika MOST-a, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, Klub zastupnika Možemo!, Klub zastupnika HSS-a i RF-a, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, Klub zastupnika Centra i GLAS-a, Klub zastupnika Fokusa i Reformista i Klub zastupnika IDS-a predlažu Prijedlog zaključka uz prijedlog Zaključka kojim se Vlada Republike Hrvatske obvezuje odmah, a najduže u roku od 15 dana, poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osiguralo uredno funkcioniranje sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj

ZAKLJUČAK

kojim Hrvatski sabor zauzima stajalište da se zakonit štrajk sudskih službenika i namještenika koji je započeo 5.lipnja 2023. godine smatra višom silom u javnopravnim i privatnopravnim ugovorima, te u pogledu propisa, a posebno u odnosu na primjenu prekluzivnih rokova zbog kojih su građani izgubili mogućnost ostvarenja nekog prava, odnosno u pogledu rokova i radnji u privatnopravnim ugovorima koje nisu mogli ostvariti zbog nemogućnosti pristupa sudu za vrijeme štrajka.

U tom smislu zakonodavac zauzima stajalište da građani i pravne osobe ne smiju pretrpjeti nikakvu materijalnu štetu ili gubitak prava zbog nemogućnosti pristupa sudu i/ili nemogućnosti realizacije sudskih radnji za vrijeme trajanja zakonitog štrajka.

OBRAZLOŽENJE

Za vrijeme trajanja štrajka mnogi građani nisu mogli poduzimati radnje koje su zahtijevale aktivnost sudske administracije, te su zbog toga izgubili mogućnost ostvarenja nekog prava ili pretrpjeli štetu. Posebno ističemo problem građana koji su u navedenom periodu na temelju građanskopravnih predugovora za kupnje nekretnina platili i izgubili kapare za nekretnine zbog nemogućnosti upisa hipoteke za realizaciju kredita. U slučajevima kapare za kupnju nekretnina radi se o značajnim iznosima, te je za povrat navedenih kapara nužno da se na rokove primjeni načelo više sile.