Loading Događaji

Zaključak o Prijedlogu odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji Europske unije za vojnu pomoć za potporu Ukrajini

01.12.2022. Cijeli dan

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Na temelju članka 165. Poslovnika Hrvatskog sabora (“Narodne novine” br. 81/13, 113/16, 69/17, 29/18 i 53/20.), Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske u sklopu rasprave o PRIJEDLOGU ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI EUROPSKE UNIJE ZA VOJNU POMOĆ ZA POTPORU UKRAJINI „EU MILITARY ASSISTANCE MISSION – UKRAINE“ – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske, predlaže da Hrvatski sabor donese sljedeći

Z A K LJ U Č A K

Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da sukladno Odluci Vijeća Europske unije (ZVSP) 2022/1968 od 17. listopada 2022. o misiji Europske unije za vojnu pomoć za potporu Ukrajini (EUMAM Ukraine), te sukladno članku 7. Ustava Republike Hrvatske, donese ODLUKU O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI EUROPSKE UNIJE ZA VOJNU POMOĆ ZA POTPORU UKRAJINI „EU MILITARY ASSISTANCE MISSION – UKRAINE“ u sklopu koje će biti definirane aktivnosti koje će pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske provoditi u sklopu navedene misije/obuke (sukladno točki (4) iz uvodnih odredbi Odluke Vijeća (ZVSP) 2022/1968 i sukladno stavcima 2, 3 alineja (b) i stavka 4 članka 1. Odluke Vijeća (ZVSP) 2022/1968 ), a svode se na osposobljavanje pripadnika oružanih snaga Ukrajine u:

– aktivnostima vezanim za razminiranje (inženjerska potpora, specijalizirano osposobljavanje osoblja ukrajinskih oružanih snaga),

– osiguranju i zaštiti osoba i vlasništva na oslobođenim područjima, u suradnji s policijom (individualno i kolektivno osposobljavanje osoblja),

– pružanju medicinskih znanja i metoda vezanih za kontekst ratnih i post-ratnih djelovanja, a posebno za ublažavanje pojave post-traumatskog stresnog poremećaja unutar oružanih snaga (vojno osposobljavanje u području medicine, specijalizirano osposobljavanje osoblja ukrajinskih oružanih snaga),

– obuci vezanoj za međunarodno humanitarno pravo, ljudska prava, zaštitu civila, među ostalim od rodno uvjetovanog nasilja (specijalizirano osposobljavanje),

– pravovremeno i adekvatno osiguravanje mjesta ratnih zločina radi dokumentiranja, kriminalističkog istraživanja, predistražnih radnji i istrage kaznenih djela od strane nadležnih institucija (logistička potpora, specijalizirano osposobljavanje osoblja ukrajinskih oružanih snaga),

– jačanja oružanih snaga Ukrajine u segmentu kibernetičke sigurnosti, oslanjajući se na već pruženu podršku Ukrajini kroz Europski Cyber Rapid Response Team (CRRT) (kibernetička potpora, specijalizirano osposobljavanje osoblja ukrajinskih oružanih snaga).

Kako bi se moglo što kvalitetnije pružiti pomoć Ukrajini od strane Republike Hrvatske poziva se Vlada RH da u provedbu ove Odluke uključi i civilne stručnjake i stručnjakinje, sukladno točki  (9) uvodnih odredbi iz Odluke Vijeća Europske unije (ZVSP) 2022/1968 od 17. listopada 2022.

O provedbi ovog Zaključka, Vlada Republike Hrvatske izvijestit će Hrvatski sabor u roku od 30 dana od dana usvajanja  Zaključka.

OBRAZLOŽENJE

Ruska agresija na Ukrajinu 24. veljače 2022. izazvala je narušavanje europske sigurnosti i međunarodnog poretka temeljenog na miru, stabilnosti i poštovanju suvereniteta i neovisnosti nacija i država. Hrvatski sabor je  25. veljače 2022. usvojio Deklaraciju o Ukrajini („Narodne novine“, broj 25/22.), kojom se osuđuje ruska agresija na Ukrajinu te iskazuje puna podrška teritorijalnoj cjelovitosti, suverenosti i nezavisnosti Ukrajine unutar njezinih međunarodno priznatih granica. U okvirima Europske unije i Europskog vijeća, Republika Hrvatska je podržala međunarodne mjere ograničavanja prema Ruskoj Federaciji te političku, diplomatsku, ekonomsku, humanitarnu, materijalnu i ostalu pomoć Ukrajini.

Uzimajući u obzir predanost Ukrajine obrani teritorijalne cjelovitosti, države članice Europske unije mjerama pomoći Europskog instrumenta mirovne pomoći pružaju potporu Oružanim snagama Ukrajine. U cilju daljnje potpore donesena je Odluka Vijeća (ZVSP) 2022/1968 o misiji Europske unije za vojnu pomoć za potporu Ukrajini (EUMAM Ukraine) od 17. listopada 2022. radi doprinosa jačanju vojnih sposobnosti Oružanih snaga Ukrajine za obnovu i djelotvorno provođenje misije kako bi se Ukrajini omogućilo da brani svoju teritorijalnu cjelovitost unutar svojih međunarodno priznatih granica, djelotvorno ostvari suverenitet i štiti civile u Ukrajini. Misija je dio koordiniranog odgovora Europske unije na hitne, ali i dugoročne potrebe Ukrajine.

Temeljem navedenog, ovim Zaključkom obvezuje se Vlada RH da pruži pomoć Ukrajini kroz misiju Europske unije za vojnu pomoć za potporu Ukrajini, poštujući odredbe Ustava Republike Hrvatske i pružajući pomoć u segmentima koji nisu vezani za borbenu obuku, već za obuku u području:

  1.  razminiranja,
  2. pružanju medicinskih znanja (posebno u segmentu nošenja sa PTSP-om),
  3. osiguranju i zaštiti oslobođenih područja,
  4. pravovremenom i adekvatnom osiguravanju mjesta ratnih zločina,
  5. obuci vezanoj za međunarodno humanitarno pravo, ljudska prava, zaštitu civila, među ostalim od rodno uvjetovanog nasilja,
  6. jačanju oružanih snaga Ukrajine u segmentu kibernetičke sigurnosti.

Neupitno je da Republika Hrvatska ima velika znanja iz područja 1. – 5., a koja je stekla u Domovinskom ratu što je i strateška prednost u odnosu na ostale članice Europske unije koje nisu prošle kroz nedavno direktno iskustvo rata.

Smatramo da ovakav Zaključak omogućava postizanje suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Predsjednika Republike Hrvatske, te ih ovim zaključkom pozivamo na zajednički razgovor o prijedlogu provedbe sadržaja Odluke iz ovog Zaključka.