Loading Događaji

Zaključak o izmjeni Kaznenog zakona

21.04.2023. Cijeli dan

ZAKLJUČAK

Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da u roku od 6 mjeseci od dana usvajanja ovog Zaključka pripremi Prijedlog izmjena i dopuna Kaznenog zakona kojima će se jasno i nedvosmisleno propisati sankcioniranje isticanja obilježja nacionalsocijalizma, fašizma, ustaškog i četničkog pokreta ili režima i to bilo kao dodatni stavak članka 325. Kaznenog zakona bilo kao zaseban članak. Prijedlog opisa djela je sljedeći:

Tko u javnom prostoru koristi, javno ističe, nosi na odjeći ili pokazuje u javnosti na drugi način simbole, parole, slogane, zastave, znakove, oznake, slike, imena, nadimke, nazive, pozdrave, pokliče, načine pozdravljanja, geste, odore ili njihove dijelove ili druga obilježja fašističkog, nacionalsocijalističkog, ustaškog i četničkog pokreta ili režima ili njihovih vodećih osoba ili postrojbi, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine”.

Obrazloženje

Klub Možemo! je tokom rasprave o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira istaknuo da promicanje i/ili veličanje nacionalsocijalizma, fašizma, ustaškog i četničkog pokreta ili režima, ovisno o snazi i opetovanosti ugrožavanja dobra koje se štiti, osim u prekršajnu mora pripadati i u kaznenopravnu zonu. Opetovano ili pak organizirano veličanje zločinačkih režima mora se sankcionirati po Kaznenom zakonu jer se ne radi samo o remećenju javnog reda i mira, nego kršenju osnovnih normi i vrijednosti našeg društva, vrijednosti na kojima se temelji suvremena republika, ali i vrijednosti na kojima se temelji zajednica kojoj pripadamo odnosno Europska Unija.

Sama rasprava o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira je da u Hrvatskoj postoje itekako političke i društvene grupe koje smatraju ustaške, nacističke i fašističke simbole, nazive i pozdrave društveno prihvatljvima. Hrvatska se kroz društvenu i pravnu osudu takvog ponašanja mora jasno kontrapozicionirati u odnosu na profašističke i pronacionalsocijalističke režime, a posebno u odnosu na ustaški režim koji je upravo na tlu Hrvatske organizirao i proveo masovna ubojstva i progone Židova, Srba, Roma i političkih neprijatelja tog kvislinškog režima.