Loading Događaji

Zaključak kojim se obvezuje Vlada Republike Hrvatske da donese indeks razvijenosti jedinica lokalne i regionalne samoupraveZaključak kojim se zadužuje Vlada da posredstvom Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti osigura sredstva za sanaciju nezakonitih odlagališta otpadaZaključak kojim se obvezuje Vlada Republike Hrvatske da donese indeks razvijenosti jedinica lokalne i regionalne samouprave

29.10.2023. Cijeli dan

Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da posredstvom Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti osigura sredstva u proračunu za 2024. godinu za sljedeću namjenu: Sanacija nezakonitih odlagališta otpada nastalih prestankom rada odnosno postojanja tvrtki za gospodarenje otpadom

Obrazloženje:

Obzirom na činjenicu da u Republici Hrvatskoj postoji niz nezakonitih odlagališta otpada nastalih nakon prestanka djelovanja odnosno postojanja tvrtki koje su bile registrirane za gospodarenje otpadom, te da je otpad ostao u lokalnim zajednicama gdje su tvrtke obavljale djelatnost, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti (FZOEU) treba u ime Republike Hrvatske preuzeti troškove potrebnih sanacija, te iste naplaćivati od odgovornih osoba tvrtke sudskim putem. Jedinice lokalne samouprave kao ni drugi akteri u tim zajednicama nemaju mehanizme ni financijski kapacitet potreban za sanaciju navedenih odlagališta, a sama odlagališta predstavljaju visoki rizik za okoliš i zdravlje ljudi, posebno u slučaju požara, ali i drugih prirodnih ili izazvanih okolnosti. Stoga tražimo da Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti preuzme predfinanciranje sanacija, a Republika Hrvatska i Fond sudskim i drugim zakonskim putem traže povrat sredstava od odgovornih osoba.