Loading Događaji

Zaključak kojim se obvezuje Vlada Republike Hrvatske da donese indeks razvijenosti jedinica lokalne i regionalne samouprave

29.10.2023. Cijeli dan

Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da do 15. prosinca 2023. godine donese, u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine br. NN 147/14, 123/17, 118/18) indeks razvijenosti jedinica lokalne i regionalne samouprave a na temelju postupka ocjenjivanja i razvrstavanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj prema indeksu razvijenosti.

Obrazloženje

Zakonom o regionalnom razvoju određeno je da se indeks razvijenosti odnosno postupak ocjenjivanja donosi svake tri godine. Posljednji indeks donesen je 2017. godine te smo sada u situaciji da bi trebali donositi već treći indeks od onog donesenog 2017.godine a u međuvremenu nije bilo niti jednog ažuriranja indeksa. O indeksu razvijenosti ovise udjeli sufinanciranja na projektima EU, status potpomognutih područja, brojni transferi iz državnog proračuna za projekte i programe jedinica lokalne samouprave, a Vlada već tri godine krši Zakon o regionalnom razvoju ne donošenjem novog Indeksa razvijenosti. Još 2021. godine tadašnja ministrica regionalnog razvoja u odgovoru na zastupničko pitanje zastupnika Damira Bakića odgovorila je da je indeks pri završetku i da će se uskoro objaviti, no to se još uvijek nije dogodilo. S obzirom na visoki stupanj završenosti indeksa još 2021. godine smatramo da je rok do 15. prosinca tekuće godine primjeren za objavu ažuriranog indeksa razvijenosti.