Loading Događaji

Zaključak kojim se obvezuje Vlada da u proračunu za razvojnu pomoć inozemstvu za 2024. godinu osigura sredstva za investiranje u bilateralne i multilateralne projekte prikupljanja, obrade i reciklaže plastičnog otpada u zemljama koje nisu članice EU, a imaju izlaz na Jadransko more

16.11.2023. Cijeli dan

Na temelju članka 165. Poslovnika Hrvatskog sabora (“Narodne novine” br. 81/13, 113/16, 69/17, 29/18 i 53/20.), Klub zastupnika Možemo! u sklopu rasprave Izvješća o službenoj razvojnoj pomoći Republike Hrvatske inozemstvu u 2022.g. upućuje Vladi Republike Hrvatske sljedeći 

ZAKLJUČAK

Obvezuje se Vlada Republike Hrvatska da u proračunu za razvojnu pomoć inozemstvu za 2024. godinu osigura sredstva za investiranje u bilateralne i multilateralne projekte prikupljanja, obrade i reciklaže plastičnog otpada u zemljama koje nisu članice EU, a imaju izlaz na Jadransko more kako bismo osigurali značajno smanjenje odbacivanja plastičnog otpada u Jadran i time smanjili razine onečišćenja Jadrana plastikom i mikroplastikom. Pri tome, smatramo da u programima razvojne pomoći Republika Hrvatska kao eksplicitan cilj treba definirati smanjenje otpada, poglavito plastičnog otpada u Jadranu, te kao mjere propisati investicije u kapacitete (institucionalne, zakonodavne i infrastrukturne) za prikupljanje i obradu plastičnog otpada u zemljama primateljicama razvojne pomoći. Jednako tako, Vlada Republike Hrvatske obvezuje se da za IPA programe pomoći zemljama na Jadranu traži posebnu liniju financiranja vezanu za smanjenje otpada u Jadranu. 

Obrazloženje: poznate su činjenice, a potvrdilo je to i zadnje Izvješće o stanju okolišu da je Jadransko more ugroženo i klimatskim promjenama i onečišćenjem plastičnim otpadom. Postavljeno je pitanje Europskoj Komisiji na koji način može intervenirati s obzirom na činjenicu da 90% plastičnog otpada koji završi na hrvatskoj obali dolazi iz Albanije, te činjenicu da prosječno godišnje u Mediteranu završi 229 tisuća tona plastičnog otpada. Javni je interes Republike Hrvatske da uspostavi suradnju i razvojnu pomoć sa zemljama u okruženju koje imaju izlaz na Jadran kako bi im kroz bilateralnu i multilateralnu pomoć u okviru EU pomogla da uspostave sustave prikupljanja, obrade i reciklaže plastičnog otpada, s ciljem radikalnog smanjenja odbačenog plastičnog otpada u Jadran. 

Predsjednica Kluba zastupnika Možemo! 
Sandra Benčić