Loading Događaji

Zaključak kojim se obvezuje Vlada da inicira socijalni dijalog na Gospodarsko – socijalnom vijeću tijekom rasprave o HNB-u

27.04.2023. Cijeli dan

ZAKLJUČAK

kojim se obvezuje da Vlada Republike Hrvatske na Gospodarsko-socijalnom vijeću inicira socijalni dijalog o pravednijoj raspodjeli tereta inflacije između radnika i poslodavca na način da se zaustavi rast marži a osigura postupno dizanje plaća kako bi barem sustigle realne vrijednosti plaća iz razdoblja prije visoke inflacije i o tome izvijesti Hrvatski sabor.

Obrazloženje

Činjenica je da najveći dio inflacije u Republici Hrvatskoj nije uvezen, nego se u velikom dijelu radi o domaćoj inflaciji, a najveći udio generatora u domaćoj inflaciji ima upravo rast marži. Prema podacima koje je guverner Vujčić iznio međunarodnoj javnosti dokazano je da su rastuće marže u posljednjih godinu dana i doprinijele inflaciji s gotovo 60 posto. Ujedno često čujemo da zahtjevi za većim plaćama iz različitih sektora, posebno javnih radnika mogu dovesti do tzv. spiralne inflacije, no činjenica je da u Hrvatskoj plaće rastu znatno manje od inflacije i znatno manje od marži – odnosno, prošle su godine plaće činile puno manji udio doprinosa inflaciji od korporativnih marži koje su nekontrolirano rasle. Možemo zaključiti da je teret inflacije prebačen na radnike i one koji žive od rada, a najteži dio tereta snose upravo oni najugroženiji jer je stopa inflacije za niskodohodovna kućanstva i do 30 posto. Osim regulatornih mjera nužno je pokrenuti i socijalni dijalog o pravednijoj raspodjeli tereta inflacije između poslodavaca i radnika.