Loading Događaji

Glasanje 29. studenog 2022.

PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. i 2025. GODINU
protiv
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU
protiv
ZAKLJUČAK KLUBA ZELENO – LIJEVOG BLOKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA DA IZAĐE IZ UGOVORA O ENERGETSKOJ POVELJI
za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STRATEŠKIM ROBNIM ZALIHAMA
protiv
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SPORTU
suzdržani
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA
za
IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽANIM SASTANCIMA EUROPSKOG VIJEĆA U SVIBNJU I LIPNJU 2022.
protiv
IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O SASTANKU EUROPSKE POLITIČKE ZAJEDNICE I NEFORMALNOM SASTANKU ŠEFOVA DRŽAVA ILI VLADA ČLANICA EUROPSKE UNIJE, 6. I 7. LISTOPADA 2022. U PRAGU, TE REDOVNOM SASTANKU EUROPSKOG VIJEĆA, 20. I 21. LISTOPADA 2022. U BRUXELLESU
protiv
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI
suzdržani
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU
suzdržani
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA PREOSTALI DIO MANDATA
protiv
PRIJEDLOG ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU
za
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEĐUNARODNOJ I PRIVREMENOJ ZAŠTITI
suzdržani
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU
za
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
za
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PET ČLANOVA POVJERENSTVA IZ ČLANKA 150. ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI
suzdržani
PRIJEDLOG KODEKSA O ETIČKOM DJELOVANJU ZASTUPNIKA U HRVATSKOME SABORU
suzdržani
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O RASPOLAGANJU ENERGENTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
za
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNOBILJEŽNIČKIM PRISTOJBAMA
suzdržani
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2021. GODINU
nismo se uključili
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2021. GODINU
nismo se uključili