Loading Događaji

Glasanje 28. lipnja 2023.

DOPUNA DNEVNOG REDA
za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI, drugo čitanje, P.Z. br. 466
suzdržani
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU CENTRA IZVRSNOSTI ZA PRIKUPLJANJE, OBRADU I ANALIZU PODATAKA IZ OTVORENIH IZVORA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 501
suzdržani
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 508
za
PRIJEDLOG DEKLARACIJE O PRIZNAVANJU GLADOMORA (HOLODOMORA) 1932.–1933. GODINE GENOCIDOM NAD UKRAJINSKIM NARODOM. predlagatelji: Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke-liberalnih demokrata i nezavisnih zastupnika, Klub zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Klub zastupnika nacionalnih manjina, Klub zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke i zastupnik Hrvoje Zekanović
za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O EUROPSKOJ DRŽAVI SUDIONICI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE SVEMIRSKE AGENCIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 507
za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EU) 2022/1854 O HITNOJ INTERVENCIJI ZA RJEŠAVANJE PITANJA VISOKIH CIJENA ENERGIJE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 512
suzdržani
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 513
za
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 504
suzdržani
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 505
suzdržani
PRIJEDLOG ZAKONA O AKADEMSKOM I STRUČNOM NAZIVU I AKADEMSKOM STUPNJU, prvo čitanje, P.Z. br. 509
suzdržani
PRIJEDLOG ZAKONA O NAGRADI „IVAN FILIPOVIĆ“, prvo čitanje, P.Z. br. 510
za
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 506
za
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SAVJETIMA MLADIH, prvo čitanje, P.Z. br. 511
protiv
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU, prvo čitanje, P.Z. br. 465
napustili smo glasovanje
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA PREOSTALI DIO MANDATA predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
nismo sudjelovali u glasovanju
IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ZA 2022. GODINU
nismo sudjelovali u glasovanju
IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU LOKALNIH JEDINICA
nismo sudjelovali u glasovanju
IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA PUČKIH OTVORENIH UČILIŠTA
nismo sudjelovali u glasovanju
IZVJEŠĆA O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE NALOGA I PREPORUKA DANIH U FINANCIJSKIM REVIZIJAMA I REVIZIJAMA UČINKOVITOSTI LOKALNIH JEDINICA
nismo sudjelovali u glasovanju
IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM REVIZIJAMA LOKALNIH JEDINICA
nismo sudjelovali u glasovanju
IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
nismo sudjelovali u glasovanju
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU
nismo sudjelovali u glasovanju
IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA
nismo sudjelovali u glasovanju
IZVJEŠĆE MANDATNO – IMUNITETNOG POVJERENSTVA
nismo sudjelovali u glasovanju