Loading Događaji

Glasanje 27. svibnja 2022.

Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
protiv
Konačni prijedlog Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu
protiv
Prijedlog godišnjeg izvješća o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu
protiv
Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva
za
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske
za
Konačni prijedlog Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. (Zakon o provedbi kibernetičke sigurnosne certifikacije)
za
Konačni prijedlog Zakona o registru osoba s invaliditetom
za
Prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o elektroničkoj ispravi
za
Konačni prijedlog Zakona o poticanju ulaganja
protiv
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću
protiv
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću
protiv
Prijedloga Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece
za
Izvješće o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2020. godinu
za
Izvješće o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2021. godinu
za
Statut Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja
nismo se uključili
Prijedlog odluke Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove o imenovanju Tomislava Ćorića za viceguvernera Hrvatske narodne banke
protiv
Prijedlog odluke Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove o razrješenju i izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora
za
Prijedlog odluke Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove o razrješenju i izboru člana Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora
za
Prijedlog odluke Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove o razrješenju člana Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora
za