Loading Događaji

Glasanje 27. listopada 2023.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
protiv
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU
protiv
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU
protiv
PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU
protiv
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POVLASTICAMA U PROMETU
za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MJERAMA OGRANIČAVANJA
za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O BORBI
protiv
PODMIĆIVANJA STRANIH JAVNIH SLUŽBENIKA U MEĐUNARODNIM POSLOVNIM TRANSAKCIJAMA
za
PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA O RADU STOŽERA I DRUGIH NADLEŽNIH INSTITUCIJA ZA VRIJEME TRAJANJA PANDEMIJE COVID-19 U HRVATSKOJ
nismo se uključili
IZVJEŠTAJI O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2021. GODINU
nismo se uključili
IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2022. GODINU
nismo se uključili
IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ ZA RAZDOBLJE SRPANJ 2020. – SRPANJ 2021.
nismo se uključili
IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKO OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ ZA RAZDOBLJE SRPANJ 2021. – OŽUJAK 2023.
nismo se uključili
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČETIRI ČLANA PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT
tajno glasanje